PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Projekt Business Buddy pridobil evropska sredstva

19 junija, 2020

Podjetje Genis je skupaj s partnerjem Agenda d.o.o. uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta Business Buddy.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je razvoj platforme za inteligentno zbiranje, razčlenitev, analizo in distribucijo dokumentov in informacij, ki jih prejemajo različne organizacije in podjetja. Pri tem je dokument široko zastavljen pojem, ki vključuje fizične in elektronske dokumente. Platforma bo dokumente in informacije v njih analizirala in jih obdelala glede na poslovna pravila posamičnih organizacij; torej razposlala v ustrezne podsisteme informacijskega sistema organizacije, pripravila samodejni odgovor, ustvarila ustrezen dokument, sprožila alarm, vpisala v evidenco itn. Končni rezultat RRI projekta bo nova storitev, primerna za uporabo v realnem okolju.

Projekt naslavlja prednostno področje uporabe strategije S4 Pametna mesta in skupnosti, temelji pa na tehnologijah IOS in IoT ter digitalni transformaciji. Omogočal bo celovito digitalno transformacijo manjših, srednjih in tudi večjih javnih in zasebnih organizacij, konzorciju pa možnost preboja na globalni trg z visokotehnološkim proizvodom z izjemno dodano vrednostjo.

Projekt se bo izvajal 24 mesecev, vrednost finančne podpore s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 299.399,62 EUR.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.