PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

O podjetju

Kratko in jedrnato

Podjetje Genis d.o.o. je na slovenskem trgu aktivno že več kot 29 let in ima trenutno več kot 35 zaposlenih. S prisotnostjo na Gorenjskem (Kranj) smo povezani s celo Slovenijo ter preko meja. Širok portfelj informacijskih rešitev na področju e-poslovanja in rešitev za državno upravo se na trgu pozicioniramo kot kvaliteten, stabilen in dolgoročni poslovni partner.

Odlični poslovni partnerji

S širokim portfeljom rešitev smo lahko dolgoročni partner proizvodnim in storitvenim podjetjem.

Stabilni partnerji

Imamo uravnotežene vire prihodka, saj smo poleg premium partnerja za gospodarstvo tudi eden ključnih partnerjev za informacijsko podporo pri delovanju javne uprave.

Tehnološko napredni

Smo edini ponudnik rešitev za digitalno poslovanje, ki delujejo tako na platformah vodilnih tehnoloških ponudnikov Microsoft, IBM, HCL in Oracle, kot tudi na odprtokodnih tehnologijah.

Izobraževanje zaposlenih

Skrbimo za dobro delovno kulturo ter stalno izobraževanje in certificiranje zaposlenih. Rezultat je izjemno majhna fluktuacija zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov

Dolgoletne pogodbe in visoko zadovoljstvo uporabnikov nam je eno od najpomembnejših vrednot in ciljev vsako leto.

Napredne storitve

Usmerjamo se v storitveni poslovni model za transparenten in dostopen procesno dokumentni sistem.

Certifikati potrjujejo naše dobro delo

Registrirane blagovne znamke

Genisove informacijske rešitve so že od leta 2001 registrirane blagovne znamke, kar potrjuje naš inovacijski prispevek pri razvoju digitalnega poslovanja.

Zakonsko prilagojene rešitve

Vse rešitve so prilagojene slovenski zakonodaji in skladne z vsemi zakonskimi predpisi (ZEPEP, ZDDV-1G in ZVOP-2), poleg tega pa smo skladni z uredbo GDPR.

Certifikati za kakovost

Genis ima poleg potrjenih notranjih pravil že več kot 15 let tudi certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter od jeseni 2012 certifikat za standard 27001:2013.

Vrednote podjetja

Naše poslanstvo

Izboljšanje poslovanja z uvedbo najboljše prakse v organizaciji, procesih in uporabe informacijske tehnologije.

Naša obljuba

Skupaj ustvarjamo rešitve z največjo vrednostjo za vaše poslovanje.

Naša vizija

Z okolju prijaznimi rešitvami postati vodilni partner na področju digitalizacije poslovanja.

Naše bistvo

Sodelovanje, ustvarjalnost, agilnost (prizadevnost), spoštovanje in empatija.

Naša vodstvena ekipa

Vsak oddelek deluje pod okriljem vodij, ki skrbijo za motivacijo, samozavest, sodelovanje in predanost projektom.

Janko Štefančič

Generalni direktor

Stane Štefančič

Ustanovitelj in prokurist

Aleš Šuštaršič

Direktor razvoja

Tomaž Kreševič

Direktor e-Poslovanja

Andrej Brlečič

Direktor prodaje

Naša zgodba

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

Digitalizacija organizacij

Lahko bi rekli, da je leto 2021 zaznamovalo povečanje povpraševanja po rešitvah za digitalizacijo poslovanja v različnih panogah. Poleg tega, da smo pri ključnih uporabnikih uvedli dodatne module, smo bili uspešni pri pridobivanju novih poslov. Procesni dokumentni sistem smo uvedli v Grawe Zavarovalnico, v eno največjih trženjskih agencij Herman&partnerji ter še okrepili prisotnost v hotelirstvu z uvedbo v podjetju Thermana Laško. Med proizvodnimi podjetji je najbolj izstopal začetek obsežnega projekta digitalizacije delovnih postopkov v Medexu ter digitalizacija celotnega procesa upravljanja s pogodbami v TKK. Uspešno smo zaključili obsežnejšo razširitev dokumentnega sistema v Gospodarski zbornici Slovenije Med produktnimi novostmi gre v prvi vrsti omeniti novo generacijo osrednjega dokumentnega modula e-Pisarna, kjer smo izvedli prenovo v smeri izboljšanja upravljanja z dokumenti ter zagotavljanja skladnosti. Na osnovi novih projektov smo še poglobili svojo ekspertizo pri integraciji z globalnimi poslovnimi rešitvami SAP S/4HANA in Microsoft Dynamics 365, kakor tudi z lokalnimi ERP-sistemi, kot so MIT Orkester, Opal ter Laser Line.

Vstop v COVID čase

V leto velikih poslovnih in družbenih sprememb smo vstopili opremljeni s številnimi novimi projekti. Kljub izredno težkim razmeram za ekipe, ki temeljijo na učinkovitem skupinskem delu, smo uspešno povezali oddaljene sodelavce. Na krilih pospešene digitalizacije smo začeli z razvojem nove informacijske rešitve za obvladovanje tehnične in organizacijske dokumentacije v procesnem dokumentnem sistemu e-GenDoc, v kateri smo združili doslej ločena modula e-TehDok in e-OrgDok ter ju nadgradili z zmogljivostmi e-Procesov. Pomemben mejnik predstavlja začetek razvoja povsem novega vodstvenega sistema za okolja SAP S/4HANA, s katerim želimo menedžerjem na najvišji ravni ponuditi učinkovite upravljavske vzvode, ki temeljijo na najsodobnejših digitalnih pristopih. Vstopili smo v nova partnerstva, kjer gre vsekakor omeniti dve-letni projekt Business Budy, v okviru katerega je nastala inteligentna procesno-dokumentna storitve v oblaku za naslednjo generacijo digitalnega poslovanja. Vse uporabnike vodilne informacijske rešitve za upravljanje s prejetimi računi Genis e-Računi smo prenesli na zadnjo različico, ki uporablja format eSLOG 2.0. Z novim formatom elektronskih računov smo podprli tudi modul i-Računi za spremljanje in pošiljanje elektronskih računov v procesnem dokumentnem sistemu e-GenDoc ter oblačno storitev i-Računi, ki jo uporabljajo predvsem mikro in majhna podjetja. Naše najboljše prakse digitalnega poslovanja so našle mesto pri novih partnerjih v proizvodnji, turizmu in drugih storitvenih dejavnostih. Z uvedbami v podjetjih Terme Tuhelj in Jadran Crikvenica smo začrtali pot v hrvaško turistično panogo. Med večjimi posli je začetek uvedbe sistema e-GenDoc v podjetju SIBO G, pri čemer so ostali uporabniki širili svoj sistem digitalnega poslovanja z dodatnimi moduli e-GenDoc.

Prodor v tujino

Odgovorili smo na vedno večje zahteve po digitalizaciji in uporabi storitev v oblaku ter prenovili tehnično zasnovo procesnega dokumentnega sistema e-GenDoc na Microsoft platformi. V procesnem dokumentnem sistemu e-GenDoc smo izboljšali podporo za jezikovno in zakonodajno lokalizacijo, s čimer smo omogočili hitro pripravo dokumentnih rešitev za nove trge. Novost mednarodnim podjetjem oziroma poslovnim skupinam omogoča, da z eno namestitvijo dokumentnega sistema podprejo digitalno poslovanje hčerinskih družb v različnih državah. Izvedli smo obsežen projekt poenotenja procesnega dokumentnega sistema v skupini Wietersdorfer, kjer smo dobro prakso iz Skupine Salonit Anhovo razširili v 30 podjetij v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Sloveniji, pri čemer smo podprli tudi lokalno zakonodajo in standarde na področju e-poslovanja. To leto je bilo za Genis še posebej uspešno z vidika uvedb dokumentnih rešitev pri novih strankah, med katerimi so tudi: Bankart, Gospodarska Zbornica Slovenije, Schäfer Rolls, Terme Olimia in TKK.

Digitalno podpisovanje pogodb

Ponudili smo nov modul e-Procesi, ki dokumentni sistem e-GenDoc nadgrajuje s hitro pripravo delovnih postopkov po meri uporabnikov. Med prvimi delovnimi postopki, ki so podprti v modulu e-Procesi je priprava pogodb. Prenovili smo osrednji dokumentni modul e-Pisarna ter vložišče prejeti in oddanih dokumentov razširili z vodenjem interne dokumentacije ter s sistemom za vodenje elektronskih map. e-GenDoc smo nadgradili s podporo za GDPR ter prenovili podsistem za zajem in avtomatsko prepoznavo elektronsko prejetih dokumentov. Dokumentni sistem za majhna podjetja in delovne skupine SimplDox smo nadgradili z digitalnim podpisovanjem pogodb v skladu z uredbo EIDAS in kot prvi v Sloveniji ponudili digitalno poslovanje, ki uporablja storitve zaupanja. Med pomembnejšimi projekti je bila uvedba osrednjega vložišča družbe BTC na osnovi rešitve e-Pisarna ter podpora procesu priprave, upravljanja in arhiviranja pogodb z rešitvama e-Procesi in e-Pogodbe. Na področju digitalizacije javne uprave smo izvedli inf. podporo za lokalne volitve 2018.

Obzorje 2020

Uspešno smo nastopili na največjem svetovnem sejmu informacijskih tehnologij CeBIT v Hannovru, kjer smo predstavili rešitve za digitalizacijo nabavnega procesa v industriji 4.0. Procesni dokumentni sistem e-GenDoc smo ponudili kot storitev programske opreme v oblaku Pošte Slovenije. Vzpostavili smo novo blagovno znamko SimpleDox za inovativni dokumentni sistem, ki je namenjen majhnim podjetjem in delovnim skupinam. Za inovativno storitev Digital Alive Pension smo pridobil Pečat odličnosti in sofinanciranje iz programa Obzorje 2020. DAP državnim upravam omogoča digitalno izmenjavo dokumentov med pokojninskimi in finančnimi ustanovami ter prejemniki pokojnin iz drugih držav. Storitev temelji na uporabi najsodobnejših tehnologij in pristopov kot sta računalništvo v oblaku in blockchain. Kot eno prvih podjetij smo obnovili certifikat za sistem vodenja kakovosti po najnovejši izdaji standarda ISO 9001:2015.

Ukrepi in posli

Ponovno smo potrdili svojo zavezo glede zagotavljanja tehnološko neodvisnih in strateških informacijskih rešitev. S ponudbo modulov e-Računi® OS, e-Pisarna® OS in e-Pogodbe smo najboljše prakse digitalnega poslovanja v nabavnem procesu prenesli na standardno odprtokodno platformo JBoss/PostgreSQL. Uporabnikom Genisovih rešitev na platformi Microsoft SharePoint smo ponudili novo izpeljanko modula za obvladovanje prejetih računov e-Računi® SP. Potrebe na trgu in novi naročniki so nas spodbudili k razvoju novih rešitev, predvsem na področju obvladovanja poslov in prodajnih projektov. Začeli smo z razvojem rešitve e-Posli na platformi Microsoft SharePoint za obvladovanje nabavnih in prodajnih poslov v srednjih in velikih podjetjih ter z razvoje rešitve e-Projekti. V zadnjem četrtletju smo izvedli prenovo uporabniškega vmesnika dokumentnega sistema e-GenDoc, pri čemer smo poleg izboljšanja uporabniške izkušnje dodali tudi nove zmožnosti za delo z dokumenti. V sodelovanju z mednarodnimi konzorciji smo izvedli predstavitve za prodajo Genisovih državnih registrov v afriške države.

Avtomatski zajem podatkov

Leto 2015 je postavilo poseben mejnik v Genisovem razvoju. Že takoj na začetku leta smo ponudili svojo prvo pravo storitev programske opreme v oblaku i-Računi za izdelavo, pošiljanje in hrambo elektronskih računov. Kot odgovor na izzive podjetij pri pošiljanju in sprejemanju elektronskih računov smo ponudili storitev Gen4PDF, ki je namenjena avtomatiziranemu zajemu podatkov za kreiranje eračunov iz datotek PDF. Njeno inovativnost in tržni potencial je prepoznala tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Genisu podelila srebrno nagrado za inovativnost. Storitve v oblaku so postale nov steber Genisove ponudbe, ki smo jo okrepili s storitvijo i-Posli za vodenje dokumentov, spremljanje aktivnosti in sodelovanje z dobavitelji in kupci. V sklopu priprav za prodajo Genisovih državnih registrov ter ostalih rešitev za eUpravo na tujih trgih smo pridobili statuse Oracle Database Ready, Oracle Solaris Ready, Oracle Exadata Ready in Oracle SuperCluster Ready.

Storitev za izdajo in vodenje računov - i-Računi

Pridobili smo strateško pomemben projekt uvedbe brezpapirnega poslovanja v nabavni proces podjetja Odelo Slovenija, ki je v lasti nemške družbe odelo GmbH. S pridobitvijo projekta v podjetju Istrabenz Turizem smo prevzeli največji tržni delež v segmentu hotelskih storitev v Sloveniji. S pridobitvijo projektov v podjetju TKK in Komunala Radovljica smo vstopili v segment uporabnikov razširjenega poslovnega informacijskega sistema Largo. Ponudili smo nov, uporabniško prilagodljiv dokumentni sistem e-OrgDok Lite na platformi IBM XWork Server. Uporabnikom naših rešitev smo zagotovili varno hrambo elektronske dokumentacije v skladu z novelo zakonodaje ZVDAGA v našem podatkovnem središču. Postavili smo strategijo razvoja novih storitev v oblaku za majhna in srednja podjetja ter začeli z razvojem inovativne oblačne storitve za pripravo, distribucijo in hrambo elektronskih računov i-Računi.

Menedžerski sistem za vodenje projektov

Na najpomembnejšem Oraclovem poslovnem srečanju v Sloveniji, Oracle day 2013, smo premierno predstavili informacijsko rešitev e-Računi® 3.0 WL na spletnih tehnologijah Oracle WebLogic in Oracle 11g. Genis je za brezpapirno poslovanje v oblaku, ki temelji na informacijski rešitvi e-Računi® in partnerskih storitvah, pridobil zlato nacionalno nagrado za inovativnost - kot prvi iz IKT industrije. Različica e-Računi® 3.0 WAS v oblaku Alcloud je prejela IBM-ovo nagrado za najboljšo rešitev IBM Solution Excellence 2012. Procesni dokumentni sistem e-GenDoc na platformi Microsoft SharePoint smo razširili z novim rešitvami za brezpapirno prodajo in sicer z modulom za upravljanje s ponudbami e-Ponudbe ter z modulom za izdajo in hrambo elektronskih računov i-Računi. Razvili smo menedžerski sistem za vodenje projektov e-Panel. Skupaj z Ministrstvom za pravosodje RS smo zaključili projekt e-Apostile ter razvili rešitev za overjanje listin e-Overitve.

Nove aplikacije

Mobilni informacijski sistem za policiste na terenu i-Policist je prejel srebrno nagrado za inovativnost. Praznovali smo 10-letnico Matičnega registra ter izdelali rešitev e-DISP za dostop do podatkov v državnih registrih za potrebe elektronskega poslovanja G2G, G2C in G2B. Na osrednjem letnem poslovnem srečanju Genisvet 2012 smo predstavili strategijo pri razvoju prilagodljivih mobilnih procesnih informacijskih rešitev ter nove rešitve, kot so iBankir za mobilno prodajo bančnih storitev, iProdajalec za terensko prodajo ter iVzdrževalec za podporo pri mobilnem delu vzdrževalnih ekip in drugega servisnega osebja. Rešitev e-Prisotnost smo nadgradili z mobilno aplikacijo za beleženje delovnega časa i-Prisotnost. Z namenom zagotavljanja maksimalnega zaupanja naših naročnikov smo nadgradili dotedanjo varnostno politiko in sistem vodenja kakovosti poslovanja ISO 9001 s sistemom upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 ter pridobili certifikat Upravno območje za varovanje zaupnih dokumentov.

Priznanje za inovativnost s strani GZS

Izvedli smo integracijo poslovne rešitve e-Računi® s sistemom IBM AS/400, s čimer smo velikim proizvodnim in finančnim podjetjem omogočili sodobno brezpapirno poslovanje. Kot prvi slovenski partner največjega svetovnega proizvajalca poslovne programske rešitve Oracle smo na podlagi projektov integracije poslovnih procesov v Skupini Mladinska Knjiga ter interoperabilnih projektov za optimizacijo poslovanja v slovenski javni upravi: e-Rojstva, PanEU, IO Vrtci ter ECRN pridobil specializacijo za tehnologije Oracle SOA. Sistem za brezpapirno poslovanje e-GenDoc smo razširili z upravljanjem nabavnih map v e-Pisarni. Gospodarska zbornica Slovenije nam je za rešitev mobilnega projektnega vodenja podelila bronasto priznanje za inovativnost. V sklopu evropskega projekta RISER smo izdelali informacijsko storitev, ki slovenskim uporabnikom omogoča pridobivanje podatkov o prebivališčih oseb iz držav EU ter preverjanje naslovov prebivalcev Republike Slovenije.

Sodobno podatkovno središče

S projektom Varnostna shema informacijskega sistema upravnih notranjih zadev smo zaključili segment celotnega projekta prenove registrov oziroma evidenc, ki so v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve. Podprli smo postopek izdaje biometričnih dovoljenj za prebivanje za tujce ter izdajo obmejnih prepustnic. Svoje inovativne informacijske sisteme za elektronsko poslovanje javne uprave in izvajanje storitev eUprave smo predstavili na največjem sejemskem dogodku s področja informacijskih tehnologij na Bližnjem in Srednjem vzhodu in Afriki GITEX 2010, v Dubaju. Uspešno smo uvedli novo generacijo procesnih dokumentnih rešitev e-GenDoc na platformi Microsoft v poslovne skupine Sava, Salonit ter Alpina. Akreditirali smo notranja pravila za storitve varne hrambe po ZVDAGA ter zgradili sodobno podatkovno središče.

Najboljša poslovna rešitev na SharePoint

Zaključena je bila prenova registra orožnih listin in prometa z orožjem ter eksplozivi, nadgradili smo Register tujcev in obenem izvajalcem jezikovnih tečajev omogočili spletni dostop in urejanje podatkov ter izdajo obrazcev. V sklopu Matičnega registra smo omogočili elektronske obrazce za posredovanje na elektronski način. Odločili smo se za tehnološki prehod na Microsoft SharePoint ter pričeli s prenosom najboljših poslovnih praks in izgradnjo inovativnih rešitev za e-Poslovanje. Z njimi smo prepričali tudi podjetje Microsoft, ki nam je podelilo nagrado za najboljšo poslovno rešitev na platformi Microsoft SharePoint.

Sodobno delovno mesto

Zaključili smo z izgradnjo Registra osebnih izkaznic, Registra društev, političnih strank in ustanov, uvedli e-Fotografa ter olajšali in pohitrili delo na upravnih enotah z uvedbo skenerjev in podpisnih tablic v okviru projekta Sodobno delovno mesto. Vključili smo se v projekt European Civil Registry Network, ki bi omogočil elektronsko izmenjavo matičnih podatkov med institucijami držav EU.

e-Fotograf in register osebnih izkaznic

Uspešno smo zaključili z izgradnjo podatkovnega skladišča, v uporabo pa smo predali Azilni register, nadgradili Register državljanstev in pričeli z izgradnjo Registra društev, političnih strank in ustanov ter Registra osebnih izkaznic. V tem letu smo pričeli tudi z izvajanjem projekta e-Fotograf ter izdelavo funkcionalnosti sodobnega delovnega mesta. Proti koncu leta pa smo pričeli še s prenovo registrov orožja in eksploziva.

Četrta generacija CRP

Z integracijo CRP-ja v sistem evidenc upravnih notranjih zadev smo pričeli z gradnjo 4. generacije CRP. Začeli smo s tehnološkim prehodom s podatkovnega strežnika Oracla 8.04 na 10.g. ter z vsestransko racionalizacijo, ki bo omogočila sodobno, prijazno, uspešno poslovanje tudi za uporabnike aplikacije CRP. Z izvedbo informacijskega sistema za biometrične potne listine smo zaključili prenovo Registra potnih listin in se pričeli pripravljati na prenovo Registra nepremičnin in Registra prostorskih enot. Zaključili smo s prenovo registra Zavoda za zaposlovanje in Registra tujcev.

Osnovni viri za Centralni register prebivalstva

V Genisu smo zaključili izgradnjo in predali v uporabo več registrov, ki so osnovni viri za Centralni register prebivalstva: Matični register, Register stalnega prebivalstva, Register tujcev in Register državljanstev.

Zaključek povezave

Zaključili smo povezavo e-CRP in registra Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru projekta prenove MR in RSP smo zaključili načrtovanje informacijske rešitve in se začeli pripravljati na izgradnjo obeh temeljnih državnih registrov.

e-Centralni register prebivalstva

CRP je postal osrednja zbirka podatkov v e-upravi in središče povezovanja podatkov, ki ne ponuja oziroma posreduje samo podatkov, temveč je tudi ponudnik storitev. Razvili smo rešitev e-CRP, ki omogoča povezovanje z drugimi državnimi registri in dostopanje do CRP-ja preko spleta. Prek e-CRP se je vzpostavila neposredna povezava z registri Davčne uprave RS, Zemljiškim katastrom (Geodetska uprava RS), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za zaposlovanje ter s Klirinško depotno družbo, AJPESom in s Kazensko evidenco na Ministrstvu za pravosodje. V istem letu smo začeli s tehnološko prenovo Registra stalnega prebivalstva (RSP) in Matičnega registra, ki sta ena temeljnih podatkovnih virov za CRP.

Nove storitve na nivoju EU

Postavljena je bila strategija dela e-uprave v skladu z Akcijskim načrtom Evropske Unije. V Genisu smo izdelali storitev vpogleda v osebne matične podatke, kar je novost v evropskem merilu.

Nagrada za izjemne dosežke

Genisu je korporacija IBM za njegovo izredno uspešno delo na projektih "e-Računi za SAP v podjetju Lek d.d." in "e-Računi za SAP v podjetju Sava d.d.« podelil nagrado za izjemne dosežke v letu 2001 za področje CER/MEA (osrednja in vzhodna Evropa, Bližnji vzhod in Afrika). Obenem je Genis od podjetja IBM Slovenija prejel priznanje za uspešno prodajo strežnikov iSeries in IBM-ove programske opreme v letu 2001.

Prve izvedbe standardnih rešitev

Do konca leta smo se kadrovsko okrepili in pripravili prve izvedbe naših standardnih informacijskih rešitev: e-Računi, e-IsoDok, e-TehDok in e-Proj ter z e-Računi prišli v ožji izbor za nagrado najboljša poslovna rešitev na največji Lotusovi konferenci Lotusphere. Uvedli smo e-Račune v SAVI, ETI Elektroelement in ETA Cerkno. V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani smo vpeljali programsko podporo za vodenje Centralnega Registra Prebivalstva. Projekt CRP-VLOP je prinesel Genisu, CVI in MNZ nominacijo za evropsko nagrado za najboljšo informacijsko rešitev v državni upravi.

Prvi Genisvet

Prvič organiziran dogodek GENISVET in lansiranje glavnega slogana našega podjetja "Okolju prijazne informacijske rešitve".

Zastopništvo

Rezultat razvoja so bile aplikacije v Lotus Notes po naročilu, kar je dalo spodbudo za nadaljnji razvoj podjetja. V celoti smo prevzeli skrbništvo računalniške podpore IS v RAŠICI. Postali smo zastopniki za Gartner Group informacije in ponudili slovenskim informatikom neodvisno mnenje svetovnih analitikov o trendih razvoja, ponudnikih in ponudbi.

Centralni register prebivalstva

V jeseni smo začeli sodelovati na projektu prenovitve Centralnega Registra Prebivalstva ter skupaj s SURS-om, CVI in FRI izdelali podatkovni model bodočega CRP. V istem času smo pripravili strategije uvajanja avtomatizacije skupinskega dela v okolju Lotus Notes ter začeli z instaliranjem in uvajanjem Lotus Notes okolja v podjetjih LEK in ISKRAEMECO ter Zavarovalnici Triglav, Dolenjski Banki in Novi KBM. Naslednja leta smo bistveno povečali število sodelavcev, štipendirali in povabili k sodelovanju študente FRI v zadnjih letnikih študija. Lotus nam je glede na visoko usposobljenost sodelavcev (certifikacijo) dodelil status Advance Business Partner.

Lotus Notes

Za avtomatizacijo delovnih postopkov smo izbrali najbolj napredno okolje Lotus Notes, ki se je takrat šele začelo uveljavljati v velikih svetovnih organizacijah. Dobro izhodišče so bile osebne prijateljske povezave ustanovitelja in direktorja podjetja Staneta Štefančiča z najbolj naprednimi razvijalci v ZDA. Prvi projekti so bili svetovalni in smo s svojim znanjem sodelovali pri prenovitvi informacijskih sistemov: Zavarovalnica Triglav, LEK, PEKO, MURA, LIP, Ilirija in RAŠICA. V projektih smo uporabljali orodja CASE in generatorje programske kode ter tako poslovnim partnerjem "generirali" informacijske sisteme.

Ustanovitev podjetja

Podjetje Genis je bilo ustanovljeno v maju, leta 1994, z vizijo pomagati podjetjem pri prenavljanju poslovanja s storitvami reinženiringa informacijskih sistemov in uvajanjem avtomatizacije skupinskega dela v okolju Lotus Notes. V imenu Genis smo povzeli našo vizijo in sicer “generiranje informacijskih sistemov". Poslovni partnerji so ime hitro sprejeli, ker je pomenil svežino v pristopu pri razvoju in prenovitvi informacijskih sistemov.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.