PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Pravno obvestilo

Zadnja sprememba: 01. november 2020

Pravila uporabe

Uporaba vsebin in interaktivnih storitev na spletnih straneh www.genis.si je dovoljena. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode podjetju Genis, d.o.o. ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi. Podjetje Genis, d.o.o. oceni zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.genis.si po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Zlorabe spletnih strani www.genis.si. podjetje Genis, d.o.o. sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za vse spletne strani www.genis.si v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Izjava o avtorskih pravicah

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh www.genis.si, so last podjetja Genis, d.o.o., razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina strani je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95). Vsebin s spletnih strani www.genis.si se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja podjetja Genis, d.o.o. Objava vsebin s spletnih strani www.genis.si na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena.

Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka – le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na spletni strani www.genis.si
  • hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime »Genis®« in/ali logotip:
  • hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan
  • organizirano zbiranje in objavljanje vsebine spletnih strani www.genis.si v nobenem primeru ni dovoljeno.

Podjetje Genis, d.o.o., ni odgovorno za občasno nedelovanje strani. Prav tako podjetje Genis, d.o.o. ni odgovorno za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Spremembe tega dokumenta

Podjetje Genis, d.o.o., si pridržuje pravico o posodabljanju pravil uporabe brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.genis.si. Datum zadnje spremembe vsebine je naveden na začetku tega dokumenta.

Copyright © 2022 Genis, d.o.o. Vse pravice pridržane.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.