ZAPOSLUJEMO!

Vabljeni v pregled prostih delovnih mest

Aktualni razpisi

Podpora razvoju in napredku

Vsak projekt ima svoj začetni izziv, iskanje poti za dosego želenih rezultatov ter končni cilj. Skupaj z našimi partnerji se projekta lotimo sistematično z analizo obstoječega stanja,  premislek za optimizacijo obstoječih postopkov, pripravo digitalnega okolja in šele nato z uvajanjem orodij v obliki posameznih rešitev in modulov, ki organizacijam pomaga do želenih rezultatih, ki se konkretno pokažejo že v nekaj mesecih.

Procesno dokumentni sistem e-GenDoc

Edinstven in preverjen dokumentni sistem za uspešno upravljanje z informacijami ter dokumenti. Vse izmenjave so omogočene tudi za uspešno poslovanje mednarodnih podjetij.