PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Aktualni razpisi

Podpora razvoju in napredku

Vsak projekt ima svoj začetni izziv, iskanje poti za dosego želenih rezultatov ter končni cilj. Skupaj z našimi partnerji se projekta lotimo sistematično z analizo obstoječega stanja,  premislek za optimizacijo obstoječih postopkov, pripravo digitalnega okolja in šele nato z uvajanjem orodij v obliki posameznih rešitev in modulov, ki organizacijam pomaga do želenih rezultatih, ki se konkretno pokažejo že v nekaj mesecih.

Procesno dokumentni sistem e-GenDoc

Edinstven in preverjen dokumentni sistem za uspešno upravljanje z informacijami ter dokumenti. Vse izmenjave so omogočene tudi za uspešno poslovanje mednarodnih podjetij.