Uspešna pridobitev sredstev za projekt Business Buddy

Uspešna pridobitev sredstev za projekt Business Buddy

Glavni cilj projekta je razvoj platforme za inteligentno zbiranje, analizo in distribucijo dokumentov in informacij v njih.  Pri tem je dokument široko zastavljen pojem, ki vključuje fizične in elektronske dokumente, e-pošto, elektronski zapis konverzacije, elektronske obrazce, IOT podatke in drugo. Platforma bo dokumente in informacije v njih analizirala in jih obdelala glede na poslovanja pravila posamičnih organizacij. Rezultati projekta bo poleg platforme tudi vzpostavitev novega poslovnega modela, celostne storitvene platforme za IoS, ki je v tesni povezavi z digitalno transformacijo podjetij. Projekt Business Buddy bo trajal 24 mesecev, izvaja pa ga konzorcij v sestavi Agenda d.o.o. in Genis d.o.o. Skupna finančna podpora, ki jo zagotavljata Republika Slovenija in Evropska Unija, je do 299.399,62 EUR.