PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Dobre prakse

Opis skupnih zgodb naših poslovnih partnerjev z njihovimi izzivi, rešitvami ter spremembami v organizaciji.

Dolgoletno partnerstvo je vrednota

Vsak projekt ima svoj začetni izziv, iskanje poti za dosego želenih rezultatov ter končni cilj. Skupaj z našimi partnerji se projekta lotimo sistematično, z analizo obstoječega stanja,  premislekom za optimizacijo obstoječih postopkov, pripravo digitalnega okolja in šele nato z uvajanjem orodij v obliki posameznih rešitev in modulov, ki organizacijam pomagajo do želenih rezultatih, ki se konkretno pokažejo že v nekaj mesecih.

Procesno dokumentni sistem e-GenDoc

Edinstven in preverjen dokumentni sistem za uspešno upravljanje z informacijami ter dokumenti. Vse izmenjave so omogočene tudi za uspešno poslovanje mednarodnih podjetij.