V LifeClass Hotels & Spa Portorož poslujejo mobilno

Kako skrajšati proces likvidacije računov?

Izziv

V Istrabenz Turizmu – hotelski verigi LifeClass Hotels & Spa Portorož so z uvedbo informacijske rešitve e-GenDoc e-Računi digitalizirali odobravanje in podpisovanje računov. Kot je povedal Branko Skela, je poseben izziv predstavljalo kroženje papirnih računov saj delujejo na več lokacijah. Zaradi ročnega postopka so nastajale zamude, poleg tega so pogosto iskali, pri kom se račun nahaja in v kakšni fazi potrditve je. Z e-Računi so optimizirali postopek upravljanja s prejetimi računi od zajema računov in razdeljevanja stroškov po stroškovnih mestih do odobritve glede na stroškovno mesto in samega podpisa ter priprave na knjiženje.

Rešitev

Da bi postopek še pohitrili, so procesni dokumentni sistem e-GenDoc nadgradili z mobilno različico m-GenDoc, v sklopu katere so podpisnike opremili z rešitvijo m-Računi, ki omogoča pregledovanje in podpisovanje prejetih računov v mobilnih telefonih ali tablicah. »Uvedba m-Računov se je pokazala kot odlična rešitev, saj lahko podpisnik sedaj odobri oziroma podpiše račun preko svojega telefona, ki ga ima praktično vedno s seboj,« je povedal Skela. Kot je še izpostavil Skela, je največja prednost mobilne aplikacije, da podpisniku omogoča podpis od kjerkoli, kadarkoli ter s katere koli mobilne naprave ob nespremenjenih varnostnih zahtevah in organizacijskih pravilih, kot veljajo znotraj poslovnega omrežja podjetja.

»Z uvedbo e-Računov smo postopek izredno skrajšali in uvedli red. A vendar, ker je podpisnikov malo, računov pa precej, se nam je dogajalo, da so bili računi sicer pravilno razdeljeni in hitro pregledani, podpisniki pa jih zaradi drugih nalog niso uspeli podpisati na svojem računalniku,« je pojasnil Branko Skela.

Branko Skela

Istrabenz turizem