PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-OrgDok

Zmogljiva rešitev namenjena obvladovanju celotne organizacijske dokumentacije, ki nastaja v podjetjih in organizacijah.

Rešitev e-OrgDok omogoča vzpostavitev urejenega in preglednega digitalnega skladišča trenutno veljavnih dokumentov v podjetju, neodvisno od uporabljenih dokumentnih formatov. Dokumentacija je, glede na status, shranjena v ustrezni zbirki dokumentov, ki združene tvorijo enotno zbirko organizacijskih dokumentov.

Uporabniki

Glavni uporabniki rešitve e-OrgDok so uredniki vsebin (skrbniki dokumentov in procesov), iz celotne organizacije. Rešitev ostalim uporabnikom omogoča pregled dokumentacije, pripravo novih verzij dokumentacije ter potrjevanje že pripravljenih osnutkov. Natančno vodenje dokumentacije in uporaba elektronskega arhiva zagotavlja podjetju sledljivo izvajanje ter neprestane izboljšave delovnega okolja in produkcije.

Glavne funkcionalnosti

Osrednji sistem za spremljanje organizacijske dokumentacije

Rešitev deluje kot odprta dokumentna rešitev, prilagojena posebnostim vodenja organizacijske dokumentacije (pravilniki, standardi,...)

Več

Nadzorovani in avtomatizirani postopki

Vgrajena avtorizacijska shema ter upravljanje uporabniških skupin zagotavlja natančno upravljanje dostopa do organizacijskih dokumentov in pravic za njihovo aktivno uporabo.

Več

Veljavnost dokumentacije

Veljavnost posameznega dokumenta je poljubno nastavljiva: veljavnost do preklica, veljavnost v določenem časovnem obdobju od - do...Dokumenti se delijo na veljavne in neveljavne. Pri tem se lahko uporabi tudi funkcija veljavnosti na termin od-do.

Več

Vloge uporabnikov

V rešitvi e-OrgDok imajo uporabniki različne vloge in pooblastila kot so avtor, pregledovalec ter odobritelj.

Celovit pregled nad dokumentacijo

Dokumentacija je v rešitvah organizirana v tako imenovani razvojni zbirki, zbirki trenutno veljavnih ali v zbirki arhiviranih dokumentov.

Več

Kronologija

Rešitev omogoča pregled celotne zgodovine uporabe in sprememb dokumentov skupaj s starimi verzijami.

Obveščanje uporabnikov

Rešitev omogoča obveščanje uporabnikov po vnaprej pripravljenih predlogah, kot je veljavnost/potek veljavosti, naloga pregledovanja/priprave, ...

Iskanje

Iskanje po dokumentaciji je možno po vseh vnešenih metapodatkih, skupaj z referencami med posamezno dokumentacijo.

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Integracija z zalednimi sistemi zajema črpanje informacij o zaposlenih na  različne načine (AD, LDAP, kadrovska evidenca), ki omogoča varno delovanje ter enotno prijavo (SSO : Single-Sign-On).

Reference

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.