Storitve

Visoko usposobljena Genis razvojna in tehnična ekipa z več kot 100 certifikati za vodilne poslovne informacijske tehnologije zagotavlja:

01

Svetovanje in projektna naloga

K vsakemu projektu pristopimo z izdelavo projektne naloge, na osnovi katere se spoznamo in določimo glavne izzive, želene funkcionalnosti ter skupaj vpogledamo v rešitev, na podlagi česar določimo obseg in vsebino procesno dokumentnega sistema. V sklopu projektne naloge izvedemo analiza obsega projekta, preverimo in določimo glavne funkcionalnosti, ki jih pričakujete od procesno dokumentnega sistema, opredelimo uporabnike in njihova pooblastila ter identificiramo morebitna tveganja.

02

Izdelava transakcijskih sistemov po meri naročnika

Izvedemo celotni projekt od izdelave načrta informacijske infrastrukture, podatkovnega modeliranja, vzpostavitev varnostne politike, sistemov za upravljanje z identitetami ter izgradnje (razvoja) aplikativnih rešitev v moderni trinivojski spletni tehnologiji.

03

Izgradnja podatkovnih skladišč

Projekti zajemajo vse potrebne faze: od izdelave načrta arhitekture podatkovnega skladišča, modeliranja podatkovnih skladišč, implementacije procesov za črpanje, čiščenje in transformiranje podatkov, izgradnje globalnega repozitorija meta podatkov, izgradnje vmesnikov za vizualizacijo podatkov do izgradnje sistemov za obveščanje in poročanje.

04

Sistemske storitve na področju Microsoft

Optimizacija, standardizacija in avtomatizacija upravljanja z IT-viri (System Center Operations Manager); upravljanje virtualne strežniške infrastrukture in VDI okolja (System Center Virtual Machine Manager in VDI); obvladovanje varnostnih kopij podatkov (System Center Data Protection Manager); zasnova, vpeljava in vzdrževanje Aktivnega Imenika (AD, Azure AD).

05

Sistemske storitve na področju HCL

Storitve zajemajo sodelovanje pri sistemski administraciji, postavitvi novih HCL rešitev ter podporo pri razvoju namenskih rešitev. Z novimi CLOUD modeli ponujamo širok nabor oblačnih storitev (Mail, Connections) s partnerjem Belsoft. S partnerskim statusom HCL Reseller Partner našim partnerjem omogočamo enostaven dostop do vseh potrebnih licenc za uporabo rešitev. Domino NOVOSTI V11

Celovita rešitev na ključ

Zavedamo se, da ima vsaka organizacija svoje specifične procese in potrebe. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami vam lahko ponudimo zanesljivega in kvalitetnega partnerja za izdelavo rešitve na ključ, ki lahko vključujejo tudi podporne sistemske storitve, integracije, izobraževanje ter uvedbo in še mnogo več.

Skupaj v digitalno prihodnost

Digitalni svet ponuja čudovite priložnosti za vsa poslovna okolja, a se tudi nenehno spreminja. Zato smo že 25 let predani neustavljivemu iskanju in nadgrajevanju poslovnih informacijskih rešitev, ki podjetja iz vseh področij vodijo do večje učinkovitosti in bolj zadovoljnih uporabnikov. Spoznajmo se in z veseljem vam bomo predstavili najboljšo rešitev za optimizacijo učinkovitosti poslovanja v vaši organizaciji.