PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-Pisarna®

Nič več izgubljenih ali založenih dokumentov. Vse na enem mestu, urejeno in vedno dostopno.

Poenostavite zajem in razdeljevanje dokumentov. e-Pisarna® predstavlja zmogljivo digitalno vložišče za prejeto in oddano pošto ter interne dokumente.

Uporabniki

Rešitev je namenjena evidentiranju vhodne in izhodne pošte v vložišču, glavni pisarni ali mestu, kjer sprejemate in evidentirate pošto. Odprtost uporabe omogoča začetek vpeljave digitalnega načina dela v organizaciji s prejemom elektronski dokumentov, skeniranjem in digitalnim posredovanjem v nadaljnjo obravnavo. Rešitev vam omogoča odlično orodje za organizacije z disclociranimi enotami za enovito in centralno evidenco dokumentov.

Glavne funkcionalnosti

Zajem in hramba vseh oblik prejetih dokumentov

Na voljo vam je zajem vseh vrst dokumentov, ki pridejo v podjetje, od papirne in elektronske pošte, do e-dokumentov, ki jih dobite prek sistemov elektronske izmenjave.

Več

Razdeljevanje dokumentov in usmerjanje v delovne postopke

Dokumente lahko posredujete v obravnavo posameznim prejemnikom ali skupinam uporabnikov.

Več

Zbiranje in pošiljanje dokumentov iz delovnih postopkov

V e-Pisarno se samodejno prenašajo izhodni dokumenti, ki nastajajo skozi delovne postopke, na primer zavrnitve računov, naročila dobaviteljem ali predlog pogodbe.

Več

Podpora za prejeto in oddano pošto

Enoten in centralen pregled vse prejete in oddane pošte.

Več

Povezovanje dokumentov

S povezovanjem dokumentov poenostavite preglednost poslovanja, saj hitro odkrivate kontekst določenega dogajanja.

Več

Delo z mapami

V e-Pisarni dokumente enostavno uvrstite v sistem elektronskih map / zadev, v okviru katerih jih rešujete glede na poslovni kontekst ( projekti, kadrovanje, trženje...).

Več

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Integracija z zalednimi sistemi poteka preko spletnih servisov ali izmenjevalnih tabel. Pri rešitvi e-Pisarna se črpajo šifranti za uporabo rešitve kot so dobavitelji in kupci ter uporabniki zapisani v aktivnem imeniku (AD). Ostale integracije se izvedejo na podlagi vnaprej dogovorjenih elementov projekta uvedbe.

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.