PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-Naročila

Za stabilen finančni tok spremljajte stroške od nastanka nabavne zahteve do njegove realizacije.

Poskrbite, da boste imeli popoln pregled nad naročanjem in nastajanjem stroškov. Za natančne vzvode uveljavljanja stroškovne politike in vodenje nabavnega procesa.

Uporabniki

Rešitev e-Naročila pomaga osrednji nabavni službi pri obvladovanju nabavnih zahtev ne glede na velikost ali industrijo organizacije. V kolikor organizacija nima nabavne službe, pa se z uvedbo rešitve centralizira in optimizira postopke vodenja naročil ter vzpostavi centralni nadzor nad nabavnimi potrebami ter naročili dobaviteljem.

Glavne funkcionalnosti

Priprava naročila

Priprava se prične z vnosom obveznih podatkov, ki so povezani s šifranti iz ERP sistema.

Več

Potrjevanje, obveščanje in odprema naročila

Potrjevanje naročila poteka v skladu z organizacijskimi pravili podjetja, vključno z limiti za posamezno vrsto naročil.

Več

Dnevnik naročila

Dnevnik naročila omogoča uporabnikom vpogled v vsa naročila pri katerih je udeležen glede na pripadajoča pooblastila in naloge.

Pregledi nad naročili

Dinamični pregledi naročil so možni po različnih kriterijih (številki, investiciji, stroškovnem mestu, predlagatelju, dobavitelju..) in statusih (v pripravi, v obravnavi, v teku, zaključene, ..).

Več

Katalog

Uporaba kataloga z izdelki predstavlja šifrant izdelkov in storitev, ki se vzdržuje ročno, v skladu s pooblastili posameznika in se lahko v primeru integracije tudi črpa iz zalednega sistema.

Modularnost

Po prejemu računa v rešitev e-Račune se odobrene naročilnice lahko povezujejo preko rešitve e-Naročil s prenosom podatkov in hitro odobritvijo v primeru neodstopanja.

Več

Nadomeščanje

Za vsakega uporabnika je omogočen modul nadomeščanja, ki se ga lahko uporabi na dan odsotnosti ali napove vnaprej.

Več

Mobilni dostop

Z uporabo platforme mGenDoc ima rešitev e-Naročila za pregledovalce in podpisnike pripravljen samostojni modul mNaročila.

Več

Informacijska varnost

Varnost je zagotovljena preko enotne prijave s povezavo na AD sistem in varnostne sheme e-OrgShema, ki je eden od osnovnih gradnikov programskega paketa e-GenDoc.

Več

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Z integracijo dosežemo enovit sistem za spremljanje in odobravanje naročil. V primeru, da materialne zahtevke kreirate v zalednem sistemi, se z integracijo prenese zahtevek v e-Naročila, za možnost odobravanja in elektronskega pošiljanja dobavitelju.  Dvosmerna komunikacija omogoča tesno sodelovanje in črpanje šifrantov, statusov ter povezovanje prevzemnic na nivoju računov.

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.