PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-Pogodbe

Uresničujte zaveze iz svojih pogodb in profitirajte. Na vseh poslovnih področjih.

Rešitev e-Pogodbe vam omogoča učinkovito upravljanje pogodb ter dostop do pogodbenih informacij, potrebnih za sprejemanje poslovnih odločitev in pravočasno ukrepanje.

Uporabniki

Centralni register pogodb in aneksov se uporablja za vse vrste organizacij ne glede na velikost ali industrijo. Povezljivost pogodb z računi in naročili omogoča skrbnikom pogodb in računovodstvu, da imajo jasen pregled nad celotnimi stroški, drugim pooblaščenim uporabnikom pa omogoča hiter dostop brez nepotrebnega iskanja po papirnih arhivih.

Glavne funkcionalnosti

Shranjevanje pogodb na enem mestu

Z rešitvijo se vzpostavi centralni register pogodb in aneksov, ki ga uporabite za poenotenje vodenja pogodb za vsa poslovna področja.

Več

Ažuren pregled nad pogodbami na ravni podjetja

Uporabnikom sta na voljo vpogled v statuse pogodb in kreiranje lastnih pregledov.

Več

Obvladovanje postopka upravljanja s pogodbami

Poleg nastavljanja uporabniških pravic za izvajanje aktivnosti v postopku upravljanja s pogodbami sistem e-GenDoc omogoča vodenje glede na skupino, področje in vrsto pogodbe (matrika SPV).

Več

Poenostavljen nadzor za skrbnike in podpisnike

Rešitev zagotavlja evidentiranje ključnih opisnih podatkov skrbnikov in podpisnikov, ki se črpajo iz šifrantov ali imajo prosti vnos.

Več

Popolna slika izvajanja posamezne pogodbe

Prek povezovanja z dokumenti, ki nastajajo kot posledica pogodbenega razmerja, pridobite takojšen vpogled v izvajanje pogodbenih poslov.

Več

Povezljivost z drugimi rešitvami

Zaradi svoje modularnosti so rešitve med seboj povezane. e-Pisarna omogoča, da se pogodbe po zajemu v vložišču samodejno prenesejo v register.

Več

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Integracija z zalednimi sistemi poteka preko spletnih servisov ali izmenjevalnih tabel. Pri rešitvi e-Pogodbe se črpajo šifranti za uporabo rešitve kot so dobavitelji in kupci ter uporabniki zapisani v aktivnem imeniku (AD). Ostale integracije se izvedejo na podlagi vnaprej dogovorjenih elementov projekta uvedbe.

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.