PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-Procesi

Orodje za enostavnejšo digitalizacijo delovnih postopkov

e-Procesi je procesna rešitev, ki poljubne delovne tokove spravi v digitalno pravilo z namenom učinkovitejšega sodelovanja in hitrejše izvedbe nalog zaposlenih.

Uporabniki

Rešitev e-Procesi lahko uporabljajo poslovni uporabniki, ki pripravljajo in usklajujejo dokumente: pogodbe, ponudbe, reklamacije in druge vrste dokumentov. Omogoča učinkovito podporo procesov, kjer je potrebno večstopenjsko usklajevanje oziroma potrjevanje, saj z integracijo z Microsoft Office omogoča funkcije spremljanja sprememb ter shranjevanja novih verzij.

Glavne funkcionalnosti

Zajem dokumentov iz različnih virov

Rešitev e-Procesi lahko deluje kot samostojna rešitev, povezana z ostalimi rešitvami ali le kot vtičnik.

Več

Prilagodljivi delovni tokovi

Rešitev e-Procesi je idealna rešitev za podporo in izvedbo delovnih tokov za pripravo in potrjevanje najrazličnejše dokumentacije, ki nastaja pri prodaji, trženju, vodenju..

Več

Poenostavljena kompleksnost obravnave

V posamezni delovni tok je mogoče vgraditi pravila glede pooblastil in odgovornosti, pri čemer so podprti tudi večnivojski procesi, preko katerih je omogočena avtomatizacija obravnave dokumentov glede na vsebino dokumenta.

Več

Delo z dokumenti

Rešitev vključuje vse, kar je potrebno, da se postopek izdelave dokumenta spelje od začetka do konca.

Več

Obvladovanje sprememb

Za vsak dokument je možno hitro dostopati do predhodnih različic. Ker so vse spremembe zabeležene, se lahko različice med seboj tudi primerjajo.

Več

Pregled nad postopki in dokumenti

Rešitev podaja popoln vpogled v izvajanje delovnih postopkov in obdelavo posameznih dokumentov.

Več

Komunikacija med uporabniki

Rešitev e-Procesi ponuja več komunikacijskih zmožnosti, ki pohitrijo izmenjavo informacij, poenostavijo vodenje postopka ter odpravijo komunikacijski šum.

Več

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Integracija z zalednimi sistemi poteka preko spletnih servisov ali izmenjevalnih tabel. Pri rešitvi e-Procesi se črpajo šifranti za uporabo rešitve ter uporabniki zapisani v aktivnem imeniku (AD). Ostale integracije se izvedejo na podlagi vnaprej dogovorjenih elementov projekta uvedbe.

Reference

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.