Digitalizacija obdelave prejetih računov

Poenostavitev in digitalizacija poslovnega modela

Izzivi

Grawe zavarovalnica z več kot 19 poslovalnicami in 210 zaposlenimi konec leta 2021 resda sodi med manjše zavarovalnice v Sloveniji, vendar kljub kriznim razmeram zadnja leta povečuje tako število sklenjenih zavarovanj kot tudi vrednost zavarovalne vsote in prihodke od zavarovalnih premij. V zavarovalnici so v času izrednih ukrepov zaradi koronske krize prešli na hibridni način dela, kar je močno otežilo postopek odobravanja prejetih računov.  V času ukrepov so delali razdeljeno, nekaj ljudi v pisarni, nekaj od doma, zato je bilo ročno odobravanje računov še posebej težavno.

»O uvedbi dokumentnega sistema smo v finančnem računovodstvu razmišljali že dlje časa. Korona nas je vzpodbudila, da smo pohiteli, predvsem zaradi povečanja obsega oddaljenega dela.«

Katja Leskovšek, vodja oddelka računovodstva in financ

Grawe d.o.o.

Popolna procesna rešitev

V Grawe zavarovalnici so s sistemom e-GenDoc pridobili procesni in arhivski sistem za obvladovanje prejetih računov, ne glede na način prejema ter obliko dokumenta. Podpisni red obvladujejo z rešitvijo e-OrgShema, preko katere natančno upravljajo uporabniške vloge, na osnovi katerih se nato izvaja postopek odobravanja in podpisovanja. Za celovito obvladovanje prejetih računov od zajema prejetih dokumentov v elektronski in papirni obliki ter prilog za kompletiranje računov do podpisovanja so uvedli modul e-Računi. V tem modulu se po zajemu dokumentov in podatkov ter prvi kontroli v finančno računovodski službi izvede tudi razdeljevanje računov ter pošiljanje v oddelke za  odobravanje in podpisovanje. Po izvedbi odobritve modul e-Računi izvede samodejno pripravo knjižbe in jih prenese v poslovni informacijski sistem SAP.

»Kolegica, ki skrbi za račune, je ogromno časa porabila za to, da je zbrala vse potrebne odobritve in podpise računov. Po drugi strani smo si želeli izboljšati in posodobiti sam proces in narediti korak v smeri elektronskega arhiva računov in povezanih dokumentov,”

Katja Leskovšek, vodja oddelka računovodstva in financ

Grawe d.o.o.

Prednosti uvedbe

Z uvedbo modula e-Računi so po besedah Katje Leskovšek poenostavili in avtomatizirali vzdrževanje podpisnega reda, med občutnimi koristmi pa je še uporaba elektronskih računov. “Veliko dobaviteljev nam že pošilja e-račune. Število papirnih računov, ki jih je treba skenirati, se hitro manjša,” je dejala Leskovškova in izpostavila, da je uvedba takšne informacijske rešitve vedno priložnost tudi za druge izboljšave. K pospešeni uporabi elektronskih računov močno prispevajo zmožnosti, ki jih ponuja modul e-Računi, na primer samodejno opremljanje računov, prepoznavanje podatkov ter razdeljevanje zneskov. Te zmožnosti namreč močno pohitrijo in poenostavijo obdelavo prejetih računov. Modul e-Računi zaposlenim v računovodstvu ter uporabnikom v oddelkih omogoča tudi skeniranje prilog ter dodajanje datotek z diska med celotnim postopkom obdelave računa.

Na kratko

  1. Popoln, revizijsko sledljiv nadzor nad podpisnim redom.
  2. Celovit digitalen proces od zajema računa do knjiženja v poslovni informacijski sistem SAP.
  3. Shranjevanje in arhiviranje računov in prilog.
  4. Avtomatizacija zajema, obdelave in knjiženja računov za agencijske provizije.

Digitalizacija poslovnega modela

Prodajna mreža Grawe zavarovalnice poleg lastnih poslovalnic po celotni Sloveniji vključuje še razvejano partnersko mrežo, ki mesečno izstavlja račune za prodajno provizijo. Z uporabo spletne storitve za izdajo elektronskih računov Genis i-Računi so več kot 300 partnerjem omogočili takojšen prehod na e-račune. S tem so si zagotovili, da od svojih zavarovalniških agentov in agencij dobivajo samo še e-račune ter vzpostavili avtomatiziran proces njihove obdelave. S tem so prihranili veliko časa, saj so odpravili dvojno knjiženje, pri čemer dokumentni sistem poleg samodejne odobritve izvede še kontiranje in pripravi knjižbe v poslovni informacijski sistem SAP.

»Dokumentni sistem v postopku potrjevanja računa samodejno preverja zneske provizij, ki jih preračunajo na osnovi prodajne realizacije v obračunskem sistemu. Za vsak prejet partnerski račun modul e-Računi preveri, ali se znesek na računu ujema in ga nato avtomatsko odobri"

Katja Leskovšek, vodja oddelka računovodstva in financ

Grawe d.o.o.