PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Upravljanje s stroški: poskrbite, da v 2022 ne boste presegli načrtovane porabe

11 decembra, 2021

Učinkovito upravljanje s proračuni je osnova obvladovanja poslovne uspešnosti.

Poslovno leto se bliža koncu. Nekateri si manejo roke, drugi iščejo še zadnje možnosti za izstavitev računov, da bi si popravili prihodkovno stran in tako izbolšali sliko poslovanja, tretji pa se ukvarjajo z inovacijami, kako bi v izdihljajih leta prikazali čim nižje stroške. Vsem trem primerom je skupno, da je večina dobrega in slabega že storjenega in da so konec decembra možni zgolj kozmetični popravki celoletne uspešnosti.

Nekaterim je šlo bolj gladko, kot drugim

Podjetja, ki so se skozi celo leto sproti ukvarjala s poslovno uspešnostjo in spremljala realizacijo z letnim poslovnim načrtom, so se lahko agilno prilagajala anomalijam, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Primeri takšnih podjetij so uporabniki informacijske rešitve e-Invest. Gre za modul znotraj procesnega dokumentnega sistema Genis e-GenDoc, ki je namenjen upravljanju s proračuni. Kot se za Genisove informacijske rešitve spodobi, tudi e-Invest ni samo evidenca poračunov ampak skrbi za popoln pregled nad pripravo in realizacijo proračunov, v skladu s poslovnimi pravili, pooblastili in odgovornostmi.

Še več. Proračuni, postavke in načrtovani zneski, se vključno z informacijo o oddelkih, ki jim pripadajo, prenesejo v modul e-Naročila za obvladovanje in spremljanje naročanja. Takšen pristop uporabnikom omogoča, da pripravijo proračune v skladu z letnim poslovnim načrtom, ter povezujejo nabavne zahteve oziroma naročila s posameznimi proračunskimi postavkami. Tako najbolj enostavno zagotovijo nadzor nad črpanjem načrtovanih postavk oziroma spremljajo realizacijo ter analizirajo dejansko porabo glede na letni poslovni načrt.

Prva orodja prinašajo konkretne koristi

Koristi takšnega pristopa se pokažejo predvsem v sprotnem obvladovanju poslovne uspešnosti:

  • Avtomatsko črpanje planskih postavk omogoča pregleden nadzor nad načrtovano porabo, neodvisno od človeškega posredovanja.
  • Uporabniško nastavljivi pregledi in poročila poenostavljajo spremljanje porabe in pohitrijo ukrepanje v primeru anomalij.
  • V modulu e-Invest lahko osebe, zadolžene za kontroling ali pa kar vodje oddelkov, projektov ter naložb, enostavno spremljajo porabo po poljubnih dimenzijah, ki jih nastavijo ob pripravi letnega proračuna.
  • V organizacijah lahko centralno ali po posameznih oddelkih razvijejo prilagojen model proračunov glede na posebnosti spremljanja stroškov in obvladovanja poslovne uspešnosti.
  • Celotno upravljanje proračunov je revizijsko sledljivo, kar pomeni, da ne more priti do poneverb ali naknadnega spreminjanja posameznih postavk oziorma proračunov.
  • Preglede proračunov ter porabe je možno enostavno izpisati kot poročila v datoteke pdf ali prenesti v Excel oziroma druga analitična orodja, ki jih v oddelkih nabave, financ in kontrolinga uporabljajo za strateško obvladovanje uspešnosti.

Za več informacij o informacijskih rešitvah e-Invest in e-Naročila se obrnite na: prodaja@genis.si.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.