PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Mobilno potrjevanje tudi za dokumentne rešitve e-GenDoc na javanskih platformah

9 aprila, 2019

Genis je omogočil sodobno mobilno poslovanje tudi za uporabnike standardnih in odprtokodnih javanskih poslovnih okolij.

Genisova rešitev m-GenDoc omogoča učinkovito izvajanje delovnih postopkov s pametnimi telefoni, na primer pregledovanje in podpisovanje računov, napovedovanje in odobravanje odsotnosti … neodvisno od tega, na kateri standardni javanski platformi deluje dokumentni sistem e-GenDoc (IBM WebSphere/DB2, Jboss/WildFly/PostgreSQL …). S kombinacijo mobilne platforme m-GenDoc in dokumentnega sistema e-GenDoc je Genis ponudil prilagodljivo, prožno in zmogljivo mobilno poslovanje, neodvisno od platforme, saj poleg poleg Microsoft okolij podpira okolja Unix in Linux, ki jih uporabljajo velika podjetja, ponudniki telekomunikacijskih in energetskih storitev ter finančne in javne ustanove.

Ena glavnih prednosti te rešitve je uporabniku prijazno opravljanje vsakodnevnih nalog z mobilnimi napravami, vedno in povsod, ob nespremenjenih varnostnih zahtevah, ki so sicer uveljavljene v notranjem poslovnem omrežju. Poleg tega se lahko uporabi pri različnih postavitvah dokumentnega sistema, bodisi na lokalni infrastrukturi bodisi v oblaku ali kot hibridna rešitev.

Zmožnost mobilnega poslovanja na različnih platformah potrjuje Genisovo vizijo razvoja neodvisnih informacijskih rešitev, v katere so vgrajene nenehne procesne, organizacijske in tehnološke izboljšave. V podjetju že načrtujejo razširitev zmožnosti platforme m-GenDoc z moduli za mobilno upravljanje s potnimi nalogi, naročilnicami ter z različnimi prejetimi in notranjimi dokumenti.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.