PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Majhne skrivnosti velikih mojstrov, 3. del

18 septembra, 2022

Celotno poslovanje temelji na delovnih postopkih in pravilih, ki jih razvije organizacija v skladu z zakonodajo in dobrimi poslovnimi praksami. Obvladovanje pooblastil in odgovornosti na prvi pogled zgleda komplicirano, vendar močno poenostavlja poslovanje.

 

Učinkovito izvajanje postopkov je vse prej kot risanje procesnih diagramov. Gre za dosledno izvajanje kompetenčnega reda, ki ga imajo organizacije nekje bolj, nekje manj formalno zapisanega. Pooblastila in odgovornosti zaposlenih, ki iz tega izvirajo, opredeljujejo kdo kaj dela oziroma, kako podjetje sploh deluje.

Za nekatere nepotrebno, za druge povsem logično

V Genisu gremo pri upravljanju delovnih postopkov dlje od modeliranja poslovnih procesov. Vsekakor je pomembno, da podjetje razume potek procesov, vendar ti ne morejo potekati tekoče in hitro, če hkrati s potekom procesov v informacijski rešitvi niso zapisane tudi odgovornosti zaposlenih.

Modrost pravi, da je dobra priprava že pol opravljenega dela. Podobno velja pri digitalnem poslovanju. Z vnaprejšnjim vnosom pooblastil in odgovornosti v informacijske rešitve drastično izboljšamo storilnost zaposlenih in dosežemo pričakovanja, ki jih obeta digitalizacija.

Kako to počnemo v Genisu?

Za obvladovanje pooblastil in odgovornosti smo razvili poseben programski modul e-OrgShema, v katerem za vsakega zaposlenega po posameznem delovnem postopku zapišemo, kakšne so njegove odgovornosti. Na osnovi pooblastil in odgovornosti, ki so zapisane v e-OrgShemi, krmilijo delovne postopke vsi procesni dokumentni moduli, od vodenja nabavnih zahtevkov do upravljanja s tehnično dokumentacijo.

Rešitev e-Računi Shadow

Rešitev e-Računi

Centralna rešitev za digitalno potrjevanje in vodenje prejetih računov

Na primer pri prejetih računih procesni modul e-Računi najprej preveri, za katera podjetja ali poslovne enote kdo pregleduje ali podpisuje račune, do kakšnega zneska, za katere vrste stroškov in za katera stroškovna mesta. Na osnovi teh pravil samodejno pripravi delovni tok obravnave prejetega računa. Dodatno poenostavitev celotnega procesa prinaša uveljavitev teh pravil že v fazi priprave nabavnega zahtevka. Ne glede na scenarij izvedbe, je rezultat zelo podoben – visoka stopnja avtomatizacije postopka potrjevanja računov, v kateri praktično ni napak pri izbiri pregledovalcev oziroma podpisnikov in posledično zamud pri likvidaciji.

Kontaktirajte nas in se dogovorite za brezplačno predstavitev -> tukaj!

Rešitev e-Naročila Shadow

Rešitev e-Naročila

Centralna rešitev za vodenje in potrjevanje internih naročil

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.