PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Do 20% učinkovitejše vodenje plačilnih nalogov

23 septembra, 2016

Genis je z razširitvijo informacijske rešitve e-Računi na pripravo plačilnih nalogov zagotovil digitalizacijo celotnega procesa obravnave računov od prejema do plačevanja.

Podjetja in ustanove v javnem sektorju se dnevno srečujejo s tveganji pri plačevanju računov. Poleg napak pri plačilih, ki nastajajo zaradi ročnega prepisovanja podatkov in pomanjkljivega nadzora nad postopkom priprave plačil, je vedno več tudi odkritih zlorab. Genis je organizacijam omogočilo, da razširijo proces likvidacije računov znotraj rešitve e-Računi® še na pripravo plačil. Uporabnikom, kot so vodje financ, kontrolorji, direktorji in revizorji ta zmožnost omogoča na enem mestu popoln nadzor nad plačili, knjižbami, razporejanjem stroškov, odobravanjem računov ter finančno-nabavno dokumentacijo.

»Koristi za podjetja so ogromne. Genisova rešitev predstavlja pomembno izboljšavo procesa plačevanja in prihaja v času, ko je treba še posebej pametno in učinkovito obvladovati stroške in finančni tok, « je povedal Janko Štefančič, direktor Genisa.

Priprava plačilnih nalogov znotraj dokumentnega sistema poleg poenostavitve delovnih postopkov zagotavlja revizijsko sledljivost celotnega procesa obravnave prejetih računov. e-Računi® z novo zmožnostjo na enem mestu zagotavlja pregled nad prejetimi računi v vseh fazah procesa, od zajema, potrjevanja in knjiženja računov, do načrtovanja in priprave samih plačil. S tem izboljšajo vodenje procesa, pohitrijo kroženje in obdelavo dokumentov ter povečajo varnost informacij.

S samo nekaj kliki od likvidacije do plačila računa

Pridobitve za menedžment dopolnjujejo tudi konkretne prednosti za operativno raven. Zaposleni v oddelkih financ in računovodstva bistveno enostavneje, hitreje in brez napak pripravljajo plačilne naloge. Celoten delovni postopek namreč poteka digitalno. Na osnovi podatkov in dokumentov, ki so se predhodno elektronsko obdelali skozi e-Račune s samo nekaj kliki pripravijo posamične ali paketne plačilne naloge. Po elektronski potrditvi plačilnih nalogov oziroma načrta plačil s strani odgovornih oseb pa jih še izvozijo za plačilo prek e-banke. V sistemu se vodi tudi informacija o plačilih, ki jo po vnosu bančnih izpiskov vrne povezani poslovni informacijski sistem. Kot ocenjujejo v podjetju Genis zmožnost priprave in vodenja plačilnih nalogov pohitri obstoječ postopek za vsaj 20 odstotkov, kar skupaj z zmanjšanjem napak in ne nazadnje s tem povezanih stroškov bančnih storitev, ustvarja občutne prihranke.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.