PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Digitalizacija vodenja presoj in ukrepov utrdi obvladovanje kakovosti

10 marca, 2020

Izpolnjevanje zahtev kupcev zahteva celovito obvladovanje kakovosti, ki se začne bistveno prej kot nadzor kakovosti končnih izdelkov v proizvodnji.

Neustrezni kosi oziroma izmet lahko predstavljajo tako visok strošek, da je pod vprašajem donosnost proizvodnje. Zato je v proizvodnji smiselno obvladovati kakovost in tveganja že v fazi razvoja izdelka ali procesa, saj je odpravljanje napak tedaj najcenejše. Odpravljanje napak med proizvodnim procesom namreč pomeni zmanjšanje produktivnosti, povečanje izmeta in reklamacij ter nastanek zamud, kar privede do nezadovoljstva kupcev, dodatnih popustov, pogodbenih kazni in morda celo do izgube posla.

Da se odpravi razloge, ki bi vplivali na kakovost, je torej treba vzpostaviti sistem kakovosti za vse funkcije v podjetju. Današnje zagotavljanje kakovosti gre še korak naprej in ne samo, da odpravlja tveganja za napake, ampak stremi k nenehnemu izboljševanju poslovanja v vseh poslovnih funkcijah.

Vrednost presoj za kakovost

Presoje, notranje ali zunanje, so temeljno orodje vsakega sistema kakovosti. Z njimi se sistematično preverja in izboljšuje sisteme vodenja kakovosti, na primer po ISO 9001 ali ISO/TS 16949, sistem odličnosti EFQM, obvladuje tveganja možnih napak in njihovih posledic po metodah AMEK, FMEA ali VDA, ocenjuje dobavitelje …

Presoja naj bi podala objektiven pogled na uspešnost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti hkrati pa mora odkriti neskladnosti in priložnosti za izboljševanje. Ustrezno vodenje in dokumentiranje presoj je zato ključno, da postanejo presoje eden od uporabnih virov znanja za izboljšave in razumevanje razvoja poslovanja.

Od presoje k ukrepom

V večini podjetij pred presojo vlada panika. Ureja se dokumentacija, pregleduje se ugotovitve pretekle presoje in izvaja navidezne ukrepe oziroma izboljšave. V okoljih, kjer certifikat za sistem vodenja kakovosti jemljejo zgolj kot značko za ugled se ob presojah res nič kaj drastičnega ne zgodi, kakor se tudi ne jemlje resno tistega, kar je zapisano v poslovniku kakovosti. Vendar si s takim odnosom podjetje vrta luknjo v koleno, saj vodenje kakovosti v prvi vrsti ne pomeni neprofitne administracije, ampak vzvod za doseganje večje dodane vrednosti in donosnosti.

Vsaka presoja lahko odkrije neskladnosti in tveganja, ki jih je treba odpraviti, da bo lahko podjetje še bolj uspešno. Obvladovanje izvajanja ukrepov, ki se jih oblikuje na osnovi ugotovitev presoje, je tako bistvenega pomena, če želi podjetje živeti poslovno odličnost in stalno napredovati.

Vodenja presoj in ukrepov se splača digitalizirati

Večina dokumentacije poslovnikov kakovosti, kakor tudi različnih notranjih in zunanjih preso,j se še vedno hrani v fasciklih ter v elektronski obliki na skupnih diskih. Postopki upravljanja so povsem ročni, vključno z vodenjem sprememb in različic, pri čemer dostopi niso sledljivi in so slabo zavarovani. Takšno upravljanje je zamudno in odprto za napake, pri čemer je morda še najbolj problematična nepregledna uporaba in posledično pomanjkanje nadzora nad spremembami.

Ko gre za presoje od katerih so odvisni posli, še posebej v panogah, kjer veljajo visoka merila za varovanje podatkov, je nujno treba zagotavljati tudi varnost pred nepooblaščenimi dostopi, kar je pri shranjevanju dokumentov v omare ali datotek na skupne diske težko preprečiti.

Po izboljšavah vodenja presoj in pripadajočih dokumentov kličejo tudi drugi izzivi, kot so:
lažje dostopanje do informacij, ki nastajajo v procesu presoj;
učinkovito spremljanje ukrepov;
ugotavljanje uspešnosti ukrepov in povezanih sprememb;
zagotavljanje transparentnosti poslovanja in skladnosti;
razumevanje razlogov za odločitve in stanje v podjetju.

 

Podjetje Genis ponuja celovit nabor informacijskih rešitev za digitalizacijo sistemov vodenja kakovosti. Poleg samega vodenja poslovnikov kakovosti in druge organizacijske dokumentacije ponuja še rešitve za vodenje dogodkov, sestankov in ukrepov, s katerimi se učinkovito podpre tudi presoje:

e-OrgDok: dokumentni sistem za strukturirano vodenje organizacijske dokumentacije v skladu z zahtevami in priporočili posameznih standardov in metodologij (poglavja, področja, postopki, tveganja, presoje …);

e-Ukrepi:
– zajem in obravnava dogodkov (presoje (ISO, FMEA, VDA …), reklamacije, zapisniki sej uprave, pobude za izboljšave …);
– načrtovanje in odobravanje ukrepov (8D, DMAIC …), razdeljevanje nalog, spremljanje izvedbe, poročanje in potrjevanje izvedenih ukrepov.

e-Sestanki: vodenje sestankov v povezavi z obvladovanjem kakovosti (obravnava presoj, ukrepov, izboljšav, reklamacij …), spremljanje nalog in poročanje o izvedenih nalogah.

Genisove rešitve za digitalizacijo sistemov vodenja kakovosti je možno prilagoditi posebnostim dejavnosti in organizacije uporabnika ter jih povezati še z drugimi informacijskimi rešitvami, kot so ERP, MES, CRM … Poleg tega podjetje ponuja še druge infomacijske rešitve, ki zaokrožajo podporo sistemu vodenja kakovosti, na primer za vodenje virov, upravljanje tehnične dokumentacije in podporo pri vodenju.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.