PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Genis politika kakovosti

17 junija, 2019

Vodstvo družbe GENIS d.o.o. je določilo, dokumentiralo in objavilo politiko kakovosti, ki je hkrati tudi poslovna politika družbe. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje. Pri tem bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja, vlaganju v ljudi in procesih nenehnih izboljšav. Vodstvo skrbi za izpolnjevanje zakonov, odredb in predpisov, ki jih od nas zahteva družba in prevzeti standardi. Načrtovani razvoj s politiko vrhunskih konkurenčnih prednosti, ki zajemajo kakovost, dobavno zanesljivost, prilagodljivost in inovativnost , nam zagotavlja dolgoročno eksistenco podjetja. Vodstvo zagotavlja, da so s politiko kakovosti stalno seznanjeni vsi zaposleni, da jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh nivojih družbe.
Osnovna usmeritev družbe GENIS d.o.o. je nenehno izboljševanje kakovosti storitev in ponudbe. To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:
– Načela poslovne kakovosti uveljavljamo s stalnim izboljševanjem procesov, s sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh sodelavcev;
– Sprejemamo uresničljive načrte z vključevanjem najširšega kroga zaposlenih in informacij, ki nam jih posredujejo naročniki oziroma jih pridobimo iz drugih virov v okolju v katerem živimo in delamo;
– Izvajanje merljivih zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti ter izboljšujemo naše poslovne procese;
– Skrbimo, da se v odnosu do strank sprejeta politika kakovosti dosledno uresničuje;
– Zadovoljstvo strank skozi celotno obdobje uporabe izdelkov zagotavljamo s poprodajno podporo, nenehnim informiranjem in hitrim servisom;
– Naročniki so naši partnerji in dobro sodelovanje z njimi, je pomemben element za izboljšanje kakovosti;
– Negujemo kakovost notranjih odnosov ter zagotavljamo pogoje vzpodbudnega delovnega okolja;
– Zavedamo se, da je usposobljenost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdrževanje zahtevane kakovosti, zato skrbimo za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem;
– Z uporabo sodobnih tehnologij smo našim naročnikom z našo ponudbo, znanjem in najnovejšimi informacijami na voljo vedno in kjerkoli.

Direktor
Janko Štefančič

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.