PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Digital Alive Pension pridobil Pečat odličnosti in sofinanciranje na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta

18 avgusta, 2017

DAP bo prek poslovnega modela v obliki oblačne storitve (CAAS) na voljo na mednarodnem tržišču, s čimer bo pospešil za modernizacijo dela pokojninskih institucij po vsem svetu.

Podjetje Genis je na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1 pridobil sofinanciranje za izvedbo študije izvedljivosti delovanja oblačne storitve Digital Alive Pension za izmenjavo informacij med pokojninskimi institucijami in
ne-rezidenti. Projekt Digital Alive Person je namenjen poenostavitvi dokazovanja ali je oseba, ki prejema pokojnino iz druge države, še živa in predstavlja veliko pridobitev tako za prebivalce, ki prejemajo pokojnino iz drugih držav kot tudi za pokojninske institucije, ki skrbijo za izplačevanje pokojnin nerezidentom. Genis je s projektom kandidiral že leta 2016 na razpisu SME Instrument – Mehanizem za mala in srednja podjetja (MSP) in prepričal Evropsko komisijo, ki mu je zanj podelila Pečat odličnosti. Na osnovi te potrditve pa je letos ponovno kandidiral na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1 in prejel tudi finančna sredstva, ki jih za ta instrument zagotavlja agencija SPIRIT.

Starajoča se populacija predstavlja velik izziv obstoječim pokojninskim sistemom, zato se je med oblikovalci politik in zakonodajalci povečala potreba po razvoju in implementaciji različnih strategij in prilagoditev pokojninskih sistemov. Kot napovedujejo v Genisu, bodo rezultati izvajanja projekta DAP najbolj vidni pri izplačevanju pokojnin nerezidentom, in sicer zaradi odpravljanja administrativnih ovir in njihovih negativnih posledic. Poslovni model v obliki oblačne storitve (CAAS) bo omogočal enostavno komercialno razširitev na mednarodno tržišče, s čimer bo pozitivno vplival na modernizacijo dela pokojninskih institucij po vsem svetu.

Glavni cilj Genisovega projekta je tehnološka izboljšava in potrditev tržnega potenciala večjezične platforme Digital Alive Pension (DAP). Ta bo državnim upravam omogočila brezpapirno izmenjavo dokumentov med pokojninskimi institucijami in prejemniki pokojnin iz drugih držav, s čimer bodo poenostavile postopke ter ustvarile časovne in finančne prihranke pri zbiranju in obdelavi podatkov za izplačevanje pokojnin nerezidentom.

DAP bo poleg zmanjšanja administrativnih ovir in procesnih stroškov pripomogel k zmanjšanju digitalne ločnice med posameznimi javnimi organi na evropski ravni. Prejemniki pokojnin iz tujih držav, kjer so bili zaposleni, morajo namreč enkrat letno izpolniti in posredovati Potrdilo o živetju oz. tako imenovani Proof of Life v papirni obliki. Enako velja za svojce, ki morajo v primeru smrti institucijam v teh državah poslati potrdilo o smrti. DAP bo omogočal samodejno izmenjavo podatkov med posameznimi državami, s čimer se bo tako prejemnike kot svojce v celoti razbremenilo administrativnega dela in s tem povezanih stroškov. Ker je DAP varna, hitra, okolju in ljudem prijazna storitev za izmenjavo ter obdelavo podatkov in deluje v računalniškem oblaku, predstavlja učinkovito rešitev tako za inštitucije, ki pri delu še vedno uporabljajo pretežno papirne dokumente, kot za tiste, ki že uporabljajo najsodobnejše informacijske rešitve. Poleg tega DAP zaradi samodejne izmenjave podatkov med institucijami odpravlja tveganje, da bi pokojninske institucije neupravičeno izplačevale pokojnine še mesece po smrti prejemnika, s čimer bi se med drugim izognili nepotrebnim stroškom in pravnim postopkom.
V sklopu priprave študije izvedljivosti smo obvestili 64 institucij v Evropi o našem projektu, jih prosili za informacije ter povprašali o morebitnem interesu. Rezultati so bili zadovoljivi, kar nas vodi naprej v nadaljevanje. Na podlagi objave upravičencev dopolnjevanja SME 1 instrumenta smo bili tudi del zgodbe, ki ga je objavil časnik Finance, kjer smo predstavili koncept projekta DAP. Obveščanje poteka tudi preko Genisove spletne strani, interne komunikacije ter komunikacije s končnimi strankami.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odobrena sredstva za sofinanciranje operacije znašajo 35.000,00 EUR.
http://www.eu-skladi.si/

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.