PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Spremljajte svoja sredstva in vire

20 decembra, 2019

Procesni dokumentni sistem e-GenDoc zaokrožuje upravljanje poslovanja z modulom za vodenje virov in sredstev e-Viri.

Gre za rešitev ki omogoča tako spremljanje evidence sredstev in virov kot tudi s tem povezanih postopkov, na primer potrjevanja in podpisovanja ter vodenja in odločanja.

Modul e-Viri predstavlja učinkovito rešitev za spremljanje:
informacijsko-komunikacijske opreme (strojna in programska oprema: strežniki, osebni računalniki, tiskalniki in druga zunanja oprema, omrežna stikala in usmerjevalniki, stacionarni in mobilni telefoni, licenčna programska oprema …);
delovnih sredstev …
evidenc (zbirk dokumentov in podatkov) ter drugih poslovnih vsebin;
procesov (obdelava nabavnih zahtevkov, potrjevanje računov, priprava pogodb, spremembe tehnične dokumentacije, upravni postopek …) …

Modul je prilagodljiv in omogoča razširitev na različne skupine osnovnih sredstev in virov, na primer v proizvodnji (stroji in narave, tehnološki postopki …), pri upravljanju z nepremičninami …

Vzpostavite celotno sliko o svojih sredstvih

Modul za e-Viri je del procesnega dokumentnega sistema e-GenDoc, zato omogočaenostavno povezovanje z dokumenti in zapisi v ostalih modulih, s čimer se doseže celovito upravljanje virov in sredstev ter z njimi povezanih storitev in poslovnih aktivnosti.

Povezave so možne z moduli:

e-OrgShema za avtomatizacijo zajema podatkov o uporabniških vlogah;
e-Podpora za podporo uporabnikom in spremljanje storitvenih zahtevkov – na primer kršitve varovanja osebnih podatkov, okvare IKT-opreme, odtujitev opreme, problemi z dostopi …;
e-Računi za vodenje stroškov v povezavi s sredstvi;
e-Naročila za spremljanje naročanja nadomestnih delov, potrošnega materiala ter servisnih storitev pri zunanjih izvajalcih;
e-OrgDok za obvladovanje s tveganji po standardih poslovne odličnosti ter dostop do navodil in predpisov;
e-TehDok za dostop do tehnične dokumentacije v povezavi s sredstvi;
e-Pogodbe za spremljanje licenčnih pogodb, pogodbenih klavzul in garancij za posamezno sredstvo;
e-Pisarna za dostop do različne zunanje in notranje dokumentacije, ki se nanaša na lastništvo in uporabo virov in sredstev.

Modul e-Viri podjetju v prvi vrsti ponujajo dobro prakso vodenja vseh virov in sredstev pri čemer poenostavljajo postopke vodenja in upravljanja. Zaradi boljše skrbi za vire in sredstva prispevajo k bolj učinkovitem poslovanju, zaradi večje preglednosti pa pripomorejo k boljšemu upravljanju s tveganji. Med pomembnimi pridobitvami je vsekakor tudi enostavnejše zagotavljanje skladnosti vodenja virov in sredstev, tako z internimi pravili kot z zakonskimi predpisi.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.