PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Ni treba, da razdeljevanje prejete pošte povzroča sive lase pri delu od doma

17 novembra, 2020

Genis je podjetjem in javnim ustanovam poenostavil upravljanje in razdeljevanje poslovne prejete pošte.

V Genisu so svojo informacijsko rešitev za digitalizacijo vodenja prejete in oddane pošte e-Pisarna nadgradili z novimi zmožnostmi, ki še poenostavljajo nadzor, razdeljevanje in uporabo dokumentov, ki jih prejemajo ali pošiljajo po navadni pošti. Novosti prinašajo izboljšan nadzor nad tipom pošte in uporabljenimi poštnimi storitvami, izboljšanje upravljanja z uporabniškimi pravicami pri skupni rabi dokumentov v elektronskih mapah, lažjo korekcijo napak pri metapodatkih ter enostavnejše spremljanje vsebine dokumentov.

Zaposleni hlepijo po digitalnih rešitvah

Večina slovenskih organizacij v letošnjem letu ni izvedla prepotrebnih naložb v digitalizacijo delovnih postopkov, s katero bi podprla oddaljeno delo ter zaposlenim omogočila učinkovito delo. Eno najbolj perečih področij ostaja poslovna korespondenca, ki poteka prek papirne pošte. Največ problemov je pri prejeti pošti, težave so tudi pri spremljanju oddane pošte.

>>Preberite si, kako e-Pisarno uporabljajo v podjetju BTC!

Predvsem je problematično razdeljevanje dokumentov. Velikokrat morajo zaposleni za pregled papirne pošte na sedež podjetja, v nekaterih primerih pa se papirna pošta na sedežu podjetja skenira in razdeljuje po e-pošti, kar odpira številna varnostna in poslovna tveganja – še posebej v primeru zaupnih dokumentov in dokumentov z osebnimi podatki. Poleg tega so zaposleni, ki ostajajo v pisarnah dodatno obremenjeni in nujno potrebujejo rešitve, ki bi jim poenostavile delo.

Glavne pridobitve z e-Pisarno

  • enostavnejše in bolj varno razdeljevanje dokumentov
  • nižji stroški in hitrejši delovni postopki
  • osrednji digitalni arhiv prejete in oddane pošte
  • preprosta priprava poročil ter dnevnikov prejete in oddane pošte
  • prepoznavanje dokumentov (papirni, pdf, xml …)
  • združevanje dokumentov v elektronske mape
  • obvladovanje pooblastil in odgovornosti
  • nadzor nad uporabo in skladnost z GDPR
  • integracija z zunanjimi sistemi (e-poštni strežnik, storitve eizmenjave, ERP, CRM, HRM …)

Osrednji vir digitalne poslovne dokumentacije

Informacijska rešitev e-Pisarna kot digitalno vložišče predstavlja enega osrednjih modulov procesnega dokumentnega sistema e-GenDoc. Poleg vodenja prejete in oddane papirne pošte služi tudi za prejem in pošiljanje elektronske poslovne dokumentacije, s čimer predstavlja osrednjo zbirko dokumentov, ki jih podjetje izmenjuje s poslovnim okoljem. Prek e-Pisarne se izvaja razdeljevanje digitalnih dokumentov prejemnikom ter usmerjanje v delovne postopke, ki se lahko izvajajo v dokumentnem sistemu eGenDoc ali v zunanjih informacijskih rešitvah, kot so poslovni informacijski sistem, sistem za upravljanje s kadri ali sistem za vodenje strank. e-Pisarna služi tudi kot arhiv prejetih in poslanih dokumentov ter omogoča upravljanje dokumentacije v skladu z GDPR.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.