PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Enostavnejše brezpapirno poslovanje z dokumenti PDF

31 januarja, 2015

Gen4PDF je inovativna storitev v računalniškem oblaku, ki avtomatizira zajem podatkov iz datotek PDF.

Genis je ponudil novo storitev Gen4PDF v računalniškem oblaku, ki omogoča avtomatizacijo zajema podatkov neposredno iz datotek PDF. Gen4PDF poenostavlja in razširja brezpapirno poslovanje, saj dokumenti PDF predstavljajo najpogostejšo obliko e-dokumentov v EU in drugod po svetu. Nova storitev poleg zajema omogoča tudi prenos podatkov v druge računalniške programe za potrebe procesiranja e-dokumentov. Celoten proces obdelave datotek PDF poteka v elektronski obliki in je revizijsko sledljiv, zato je skladen z zakonodajnimi zahtevami glede e-računov, kot jih v Sloveniji opredeljujeta ZDDV in ZVDAGA.

»Gen4PDF predstavlja pomembno inovacijo pri brezpapirnem poslovanju, saj podjetjem omogoča, da v svojih poslovnih procesih avtomatizirajo delovne postopke, ki temeljijo na uporabi dokumentov PDF,« je povedal Janko Štefančič, direktor Genisa.

Dokumente PDF se na primer v gospodarstvu uporablja kot najpogostejši format za pošiljanje e-računov, vendar podjetja te dokumente večinoma tiskajo in obravnavajo kot papirne račune.

»E-računi PDF so med podjetji veliko bolj razširjeni kot XML e-računi e-SLOG, še posebej pri poslovanju s tujino. S storitvijo Gen4PDF lahko podjetja tudi pri uporabi datotek PDF dosežejo enako stopnjo avtomatizacije kot pri dokumentih XML, kar do sedaj ni bilo mogoče,« je pojasnil Štefančič.

Z uporabo storitev Gen4PDF podjetja svoje brezpapirno poslovanje lažje prilagodijo željam poslovnih partnerjev, pri čemer storitev ne zahteva posegov v trenutno uporabljene poslovne računalniške programe, načine izmenjave in formate e-dokumentov.

Gen4PDF je v Sloveniji edina rešitev, ki podjetjem omogoča uporabo izvirnih dokumentov PDF za uporabo v notranjih in zunanjih elektronskih poslovnih procesih. Storitev sledi svetovnim trendom ter usmeritvam EU na področju elektronskega poslovanja. Ker deluje kot storitev programske opreme v računalniškem oblaku, podpira mednarodno uporabo, neodvisno od gospodarske panoge. Storitev je namreč možno uporabiti za branje podatkov iz različnih strukturiranih datotek PDF: specifikacije opravljenih storitev (letalstvo, logistika, zdravstvo …), izmenjava dokumentov znotraj nabavne verige (dobavnice, naročilnice, računi, pogodbe, reklamacije …), procesiranje obrazcev v javni upravi, šolstvu, zdravstvu, nadzornih ustanovah, podjetjih (vodenje kakovosti, meritve, kakovostni prevzemi …).

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.