PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Uspešna podjetja pravočasno zaznajo probleme in hitreje ukrepajo

14 septembra, 2016

Informacijska rešitev e-Ukrepi za več kot 85 odstotkov zmanjša zamude pri ukrepanju in izboljša sposobnost organizacije za reševanje problemov v poslovnih procesih, pri izdelkih in storitvah.

Podjetje Genis je na osnovi najboljših poslovnih praks uspešnih mednarodnih poslovnih skupin v avtomobilski, elektro in papirni industriji razvilo informacijsko rešitev e-Ukrepi, namenjeno obvladovanju skupinskega dela pri sprejemanju, načrtovanju in izvajanju korektivnih ukrepov. Modul e-Ukrepi izboljšuje odpravljanje problemov in vodenje v organizacijah, z njim pa je možno podpreti različne metodologije in pristope, vključno z 8d, PDCA, SDCA in DMAIC. Novi modul lahko deluje samostojno ali v povezavi z ostalimi Genisovimi rešitvami na tem področju, kot so e-Seje, e-Sestanki, e-OrgShema, e-OrgDok in e-TehDok.

»Sposobnost učinkovitega odpravljanja problemov lahko izjemno vpliva na konkurenčnost in poslovno uspešnost. Največja dodana vrednost modula e-Ukrepi je izboljšanje pregleda nad celotnim procesom obvladovanja korektivnih ukrepov, kar pripomore k boljšim in hitrejšim rešitvam,« je povedal Janko Štefančič, direktor podjetja Genis.

e-Ukrepi izboljšajo delovanje vseh ravni organizacije pri odkrivanju problemov ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov. Poleg učinkovitejšega odpravljanja problemov ta informacijska rešitev povečuje kakovost vodenja, krepi sodelovanje ter povečuje odgovornost pri izvajanju nalog. Organizacije podprejo odpravljanje problemov na vseh področjih poslovanja, od procesov do storitev in izdelkov, interno ter pri poslovanju s kupci in dobavitelji.

Med glavnimi koristmi in prednostmi te odprte in prilagodljive informacijske rešitve so:
– do 25% nižji stroški vodenja korektivnih ukrepov: en sistem za vodenje korektivnih ukrepov po različnih poslovnih področjih, metodologijah in izvajalcih;

najmanj 85% manj zamud pri realizaciji ukrepov in do 50% manj napak: poenoten in nadzorovan proces ukrepanja od zajema problemov in odobravanja ukrepov do dodeljevanja in spremljanja izvedbe nalog ter izdelave poročil;

do 30% manjša poraba časa za ukrepanje: poenostavljeni in avtomatizirani postopki na osnovi digitaliziranih delovnih tokov in dokumentacije.

Genis podjetjem z večjim obsegom korektivnih nalog omogoča zmanjšanje obsega vnašanja podatkov in povečanje hitrosti prenašanja informacij o problemih preko povezovanja e-Ukrepov s poslovnimi in proizvodnimi informacijskimi sistemi ter z drugimi dokumentnimi in analitičnimi sistemi.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.