PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

O uspešnosti digitalizacije poslovanja bo odločala strategija

26 novembra, 2015

Končna ugotovitev »Konference Genisvet: Digitalna skupnost – digitalno poslovanje« je bila, da so za digitalizacijo poslovanja na voljo vsi tehnološki in zakonski vzvodi, odločitev zanj pa je v rokah menedžmenta.

Razmah digitalnega poslovanja je le še vprašanje časa, kar potrjuje tako strategija Evropske unije o skupnem digitalnem trgu kot tudi primeri uspešnih lokalnih in globalnih podjetij. Konferenca Genisvet: Digitalna skupnost – digitalno poslovanje je kot eden prvih poslovno-strokovnih dogodkov v Sloveniji, odprla vprašanje razširjanja digitalizacije v podjetjih, pri čemer je podala vrsto dobrih praks, napotkov in idej, kako lahko podjetja sprožijo prve korake pri digitalizaciji poslovanja. Glavna ugotovitev konference je bila, da tako tehnologija kot zakonodaja že omogočata popolno digitalizacijo poslovanja, zavore pa se kažejo predvsem na vodstveni ravni, saj slovenska podjetja digitalizacije v splošnem še niso vključila v svojo poslovno strategijo.

»Digitalizacija pomeni predvsem nove pristope pri delovanju podjetja: pri njegovem sodelovanju s poslovnimi partnerji, načinu izvajanja notranjih procesov ter pri ustvarjanju novih izdelkov in storitev. Tehnološki premiki, kot je brezpapirno poslovanje, pri tem omogočajo, da se poslovni procesi avtomatizirajo in s tem omogočijo oblikovanje inovativnih poslovnih modelov,« je povedal Janko Štefančič, direktor Genisa.

Konferenca je postregla s praktičnimi zgledi, ki so potrdili koristi pa tudi že nujnost digitalizacije. Mag. Ivan Simič je predstavil dosežke digitalizacije glede pobiranja davkov v Sloveniji in Srbiji, medtem ko je dr. Andreja Pucihar, vodja laboratorija za e-poslovanje, FOV, Univerza v Mariboru, predstavila ekonomske učinke digitalizacije ter njeno razširjenost v slovenskem gospodarstvu.

Čeprav bi lahko rekli, da se digitalizacija v slovenskih podjetjih ne odvija tako hitro, kot bi zaradi njenih pozitivnih vplivov na poslovno uspešnost pričakovali, so dobre prakse že na voljo. Boštjan Berčan, namestnik direktorja v Europlakatu, je odkril dosežke in napovedi za brezpapirno poslovanje z dobavitelji in kupci, Aleš Manfreda, vodja informatike v podjetju ETA Cerkno, pa je predstavil brezpapirno vodenje enega ključnih procesov v proizvodnji, vzdrževanja.

Posebno pozornost sta požela Alenka Kovač Arh, članica Nacionalnega foruma za e-račun kot predstavnica FURS, in Marjan Antončič iz podjetja Ainigma, ki sta podala zakonska izhodišča za brezpapirno poslovanje in uporabo elektronskih računov. Odgovorila sta tudi na vrsto aktualnih vprašanj, s katerimi se srečujejo podjetja, tako da so udeleženci pridobili jasno sliko o tem, kako naj svoje digitalno poslovanje uskladijo s predpisi.

Strokovnjaki iz Genisa so razložili konkretne učinke uvajanja digitalizacije pri internem poslovanju, kjer podjetja dosegajo od tri odstotke prihrankov pri stroških ter povečajo produktivnost administrativnih postopkov za več kot 30 odstotkov. Konferenco je zaključila predstavitev inovativne storitve za digitalno poslovanje s partnerji i-Posli (evolucija.genis.si), ki podjetjem z digitalizacijo dokumentov, delovnih postopkov in sodelovanja pomaga pri izboljšanju vodenja in zaključevanja prodajnih in nabavnih poslov.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.