PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Globalni procesni dokumentni sistem za digitalno poslovanje v mednarodnih poslovnih skupinah

19 februarja, 2019

Nova različica procesnega dokumentnega sistema Genis e-GenDoc je idealna rešitev za mednarodna podjetja, ki želijo z osrednjim dokumentnim sistemom v oblaku poenotiti digitalno poslovanje ter znižati stroške.

Podjetje Genis, eden vodilnih ponudnikov informacijskih rešitev za digitalno poslovanje, je ponudilo novo različico procesnega dokumentnega sistema e-GenDoc, ki prinaša ključne funkcionalnosti za mednarodna podjetja in poslovne skupine. Novi dokumentni sistem odlikuje popolnoma nov podsistem za upravljanje večjezičnosti, pri čemer je že na voljo v angleški, nemški, italijanski, hrvaški in slovenski jezikovni različici. Poleg enostavne razširitve z novimi jezikovnimi različicami sistem podpira hitro zakonodajno lokalizacijo. Ta je trenutno na voljo za avstrijski, italijanski, hrvaški in slovenski trg. Nov je tudi podsistem za prejem, izdajo in pretvorbo različnih formatov XML-dokumentov, ki so v uporabi v posameznih državah. Poleg tega se povezuje z različnimi lokalnimi aplikacijami (ERP, nabavni IS, CRM, HRM …) ter s storitvami elektronske izmenjave. Glavna odlika novega sistema je, da se lahko na eni postavitvi istočasno vodi dokumente in delovne postopke za podjetja v različnih državah. Na ta način korporacije enostavno in hitro poenotijo informacijske rešitve in uveljavijo krovne digitalne strategije. Istočasno jim pomaga znižati skupne stroške lastništva dokumentnih rešitev, saj z enim sistemom zadostijo vsem zakonskim in poslovnim posebnostim na trgih, kjer delujejo.

»Genis e-GenDoc je ena redkih, če ne edina slovenska poslovna informacijska rešitev, ki kot osrednji dokumentni sistem v zasebnem oblaku podpira poslovanje mednarodnih podjetij. Z zadnjimi izboljšavami na področju večjezičnosti in zakonske lokalizacije vstopamo v segment standardnih globalnih informacijskih rešitev – z eno izjemno prednostjo pred ostalimi dokumentnimi sistemi, in to je neprimerljivo boljša procesna podpora,« je poudaril Janko Štefančič, direktor Genisa.

Osrednje upravljanje korporativne rešitve
Največ izboljšav v novi različici procesnega dokumentnega sistem e-GenDoc sta doživela upravljavska modula e-OrgShema in e-Šifranti. V e-OrgShemi je možno upravljati uporabniške pravice, zadolžitve in s tem potek avtomatiziranih delovnih postopkov na ravni korporacije, države, podjetij v posamezni državi ter oddelkov v podjetjih. e-Šifranti pa omogočajo upravljanje s šifranti na ravni posameznega podjetja, pri čemer se lahko matične podatke črpa iz katerega koli lokalnega informacijskega sistema.

»Nova različica ponuja tisto pravo lokalizacijo, ki uporabniku ponudi jezikovno, zakonodajno in poslovno prilagojeno različico, v skladu z njegovo vlogo v določenem podjetju, v določeni državi. S tem mednarodnim podjetjem omogoča, da lažje uveljavijo svojo politiko ter standardizirajo organiziranost, poslovne proces ter informacijsko podporo,« je še povedal Štefančič.

Uporabnik do ustrezne jezikovne in zakonodajne različice dostopa samodejno, na osnovi prijave in njegovih kompetenc, pri čemer lahko v svojem jeziku izvaja tudi morebitne zadolžitve v ostalih podjetjih, celo iz drugih držav.

Integracija s poslovnimi sistemi
Med pomembnimi novostmi nove različice je standarden aplikacijski vmesnik, ki podpira dvostransko komunikacijo z različnimi poslovnimi aplikacijami prek spletnih storitev. e-GenDoc se sicer že povezuje z vsemi globalnimi poslovnimi informacijskimi sistemi, kot so SAP, Microsoft Dynamics in Infor/Baan ter s številnimi lokalnimi ERP-sistemi. Prek delovanja v oblaku poenostavlja razširjanje sistema po različnih trgih, hkrati pa je zaradi integracije prek novega aplikacijskega vmesnika in spletnih storitev enostavnejše povezovanje z lokalnimi sistemi v učinkovito hibridno rešitev.

Zakonsko skladno digitalno poslovanje
Novost je tudi podsistem za sprejem, izdajo in pretvorbo elektronskih dokumentov. Ta podjetjem omogoča, da v posameznih državah sprejemajo ali izdajajo elektronske dokumente v lokalno uporabljenih XML-formatih, poleg tega pa lahko v lokalne formate pretvarjajo dokumente, ki jih generirajo njihovi poslovni informacijski sistemi, bodisi v formatu XML bodisi v PDF. e-GenDoc trenutno podpira uporabo standardnega formata UBL 2.1 ter lokalnih formatov e-SLOG v Sloveniji ter FatturaPA v Italiji. Poleg tega se za potrebe digitalnega medpodjetniškega poslovanja ter poslovanja z javno upravo v posameznih državah povezuje z lokalnimi storitvami za elektronsko izmenjavo.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.