PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Spletni Genis i-Računi z novimi zmožnostmi tudi za večja podjetja

23 aprila, 2015

Izdelava, pošiljanje in vodenje e-računov za podjetja vseh velikosti.

Podjetje Genis, vodilni proizvajalec informacijskih rešitev in storitev za e-poslovanje, je ponudilo novo različico spletnega programa i-Računi za izdelavo, pošiljanje in vodenje e-računov. Novi i-Računi so že na voljo na spletni strani www.i-racuni.si. Novost prinaša več kot 20 izboljšav in novih zmožnosti, s katerimi uporabniki še hitreje in z manj napakami izstavljajo e-račune za svoje poslovne partnerje iz gospodarstva in javnega sektorja. V novi izdaji spletne storitve i-Računi je podprt zajem e-računov v e-SLOGU, s čimer se poenostavlja pošiljanje večjega števila e-računov. Srednjim in velikim podjetjem je sedaj na voljo tudi vgrajena storitev izdelave in pošiljanja standardnih e-računov na osnovi datotek PDF, ki omogoča izdajo e-računov brez dodatnih investicij in tehničnih posegov v njihove poslovne sisteme.

»Največja pridobitev nove različice je predvsem možnost uporabe v podjetjih vseh velikosti in dejavnosti. Uporabnikom omogoča, da hitro, praktično takoj in brez kakršnih koli začetnih naložb podprejo zahteve kupcev glede pošiljanja
e-računov, od proračunskih porabnikov do partnerjev iz gospodarstva – domačih in tujih,« je povedal Janko Štefančič, direktor podjetja Genis.

Z i-Računi se podjetja lahko popolnoma prilagodijo zahtevam svojih partnerjev, od načina izdaje oziroma pošiljanja do formata in vsebine računa.

Večja podjetja lahko e-račune kreirajo iz datotek PDF
V podjetju Genis so poskrbeli za povezavo i-Računov z inovativno storitvijo Gen4PDF, kar omogoča izdelavo ter pošiljanje XML računov v standardni datoteki eSLOG 1.6. na osnovi datotek PDF, ki se kreirajo iz naročnikovega poslovnega sistema oziroma obračunskega programa. Zmožnost bistveno razširja uporabnost i-Računov v srednjih in večjih podjetjih, ki s svojimi poslovnimi informacijskimi sistemi oziroma obračunskimi aplikacijami ne morejo izdajati e-računov v standardnem formatu e-Slog oziroma bi bila njihova nadgradnja predraga. Med novostmi za srednja in velika podjetja je tudi zmožnost za zajem lokalno izdelanih računov e-SLOG, kar poenostavlja distribucijo, shranjevanje in vodenje e-računov.

Izdelava in pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom
Pri izdaji računa je Genis v storitev vgradil dostop do iskalnika proračunskih uporabnikov. Pri pripravi računa se prek davčne številke v šifrant kupcev samodejno vnesejo vsi potrebni podatki partnerja, bodisi za krovno organizacijo bodisi za pod organizacije.

Uporabnikom je ponudil celo zmožnost izstavljanja računov, kjer sta naročnik in prejemnik oziroma plačnik različna poslovna subjekta, kar pogosto nastopa pri izdajanju računov proračunskim uporabnikom, sam portal UJP pa tega ne omogoča. S temi zmožnosti, ki nadgrajujejo storitev pošiljanja v UJPnet ter obvladovanje povratnih informacij o prejemih oziroma zavrnitvah, je storitev
i-Računi postala najbolj celovita in prilagojena storitev za izdajo e-računov partnerjem iz javnega sektorja.

Vse za izstavljanje e-računov
V i-Računih lahko uporabniki sedaj popolnoma prilagodijo vsebino računa, od dodajanja imena in priimka ter naziva podpisnika do prilagoditve besedila in oblike predlog glede na tip računa. Podprto je izstavljanje računov z obrnjeno davčno stopnjo, za neobdavčene postavke in za postavke, oproščene plačila davka na dodano vrednost ter avansni računi. Poleg izdaje računov za predplačila je namreč možno vnesti višino predplačila na račun, ki se ga izstavi za opravljeno dobavo. V Genisu so dodatno zmanjšali količino ročnega vnašanja podatkov, pri čemer uporabnik namesto tipkanja hitro izbere načine plačila ter standardne kode namena iz spustnega seznama. Poenostavljeno je tudi delo z vgrajenim cenikom, ki sedaj omogoča brisanje več postavk naenkrat. Pri zapisovanju davčnih informacij na račun je možen vnos davčnih klavzul, ki se izpišejo na računu glede na dodane postavke, ter vnos obračunskega obdobja za DDV. Poleg tega se na vizualizaciji računa v datoteki PDF prikaže tudi rekapitulacija davkov po različnih davčnih stopnjah.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.