PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Premagana še zadnja ovira za e-poslovanje

14 julija, 2014

Novela ZVDAGA-A, ki prihaja v veljavo 22. 7. 2014 odpravlja številne pomanjkljivosti obstoječega arhivskega zakona ter poenostavlja e-poslovanje z informacijskimi rešitvami za obvladovanje prejetih in izdanih računov e-Računi® in i-Računi.

Novela ZVDAGA-A odpravlja obveznost pripravljanja in potrjevanja notranjih pravil za podjetja ter obveznost potrjevanja notranjih pravil za državne organe. Hkrati racionalizira postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter omogoča lastno varstvo arhivskega gradiva za javnopravne osebe. »Novela arhivske zakonodaje bo zagotovo spodbudila procese elektronskega poslovanja in širše uporabe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki v celotni družbi,« je prepričan Janko Štefančič, direktor podjetja Genis.

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša novela je ta, da podjetjem in drugim organizacijam zasebnega sektorja prepušča, da se avtonomno, brez vmešavanja države, odločijo o načinu hrambe digitalnih dokumentov, s katerimi upravljajo, s tem pa tudi o izbiri rešitev in tehnologij elektronskega poslovanja. »Z novelo se je dokončno potrdilo, da lahko uporabniki brez kakršnih koli težav elektronsko poslujejo z rešitvami, kot sta Genis e-Računi® ter Genis i-Računi, za obvladovanje prejetih oziroma izdanih računov,« je še povedal Štefančič. Novela ZVDAGA-A namreč ubira enak pristop kot predpisi Evropske unije o elektronskih računih in nacionalni davčni zakonodaji (npr. ZDDV-1), ki izbiro tehnologije in določitev načina zagotovitve pristnosti izvora, celovitosti vsebine in čitljivosti elektronskega računa in pripadajočih dokumentov v digitalni obliki prepuščajo davčnim zavezancem.

Posledično gre pričakovati, da bo temeljna pravna podlaga odločitev o načinu zagotavljanja pravnoveljavnega pošiljanja in hrambe digitalnih dokumentov ponovno postal Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) oziroma prihajajoča Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu, ki bo nadomestila ZEPEP v delu, ki ureja elektronske podpise ter veljavnost elektronsko podpisanih dokumentov.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.