PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

NAGRADNA IGRA »Osvoji 2 nočitvi s polpenzionom za 2 osebi v Sava Hotels & Resorts«

13 aprila, 2016

NAGRADNA IGRA – ZAKLJUČENA

NOVICA O ZAKLJUČKU NAGRADNE IGRE:

Nagradna igra je zaključena! Vas zanima kdo je srečni nagrajenec/ srečna nagrajenka naše super nagradne igre “Osvoji 2 nočitvi za 2 osebi v SAVA Hotels & Resorts”? Morda je bila sreča tokrat prav na vaši strani… Poglejte si video žreba na facebook strani i-Računi! Srečni par bomo obvestili tudi preko zasebnega sporočila. Čestitamo!
Spremljajte pa nas še naprej, saj že pripravljamo nova presenečenja…

VIDEO Z ŽREBOM SREČNEGA NAGRAJENCA:

https://www.facebook.com/iracuni/videos/pcb.987259581351326/987256801351604/?type=3&theater

NOVICA O NAGRADNI IGRI:

Pomlad je že začela kazati svoje čare in neučakano odštevamo sončne dni do prvomajskih počitnic. Ker si želimo, da bi bil vaš oddih popoln, bomo nekomu izmed vas podarili 2 nočitvi s polpenzionom za 2 osebi v kateremkoli nastanitvenem kompleksu Sava Hotels & Resorts 4*!
Vse kar morate storiti je, da všečkate facebook stran i-Računi (https://www.facebook.com/iracuni/), in pod objavo nagradne igre označite osebo, s katero bi si privoščili razvajanje v dvoje. Zaupajte nam, zakaj si ravno vi zaslužite oddih.

ŽREBANJE in razglasitev nagrajenca bosta:
>>> v petek, 6. maja 2016. <<<

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»Osvoji 2 nočitvi s polpenzionom za 2 osebi
v Sava Hotels & Resorts«

OPOZORILO: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »Osvoji 2 nočitvi za 2 osebi v Sava Hotels & Resorts«.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri prireja Genis d.o.o. (https://www.genis.si/genisweb/ ) nagradno igro »Osvoji 2 nočitvi s polpenzionom za 2 osebi v Sava Hotels & Resorts« (v nadaljevanju nagradna igra).
1.2 Opis nagradne igre ter Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na Genisovi spletni strani (Aktualno > Novice).
1.3 Nagradna igra bo potekala na socialnem omrežju facebook, natančneje na facebook strani i-Računi (https://www.facebook.com/iracuni/?ref=ts&fref=ts) od 13. 4. 2016 do 6. 5. 2016 do 12.00 ure.

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre »Osvoji 2 nočitvi s polpenzionom za 2 osebi v Sava Hotels & Resorts« je podjetje Genis d.o.o., Likozarjeva 1 A, 4000 Kranj.
2.2 Splošni pogoji in pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri.
2.3 Udeleženec nagradne igre in/ali nagrajenec je lahko le polnoletna fizična oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, se strinja s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ter poda točne osebne podatke v vseh korakih nagradne igre in prevzema nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne igre ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec nagradne igre poznati Splošne pogoje in pravila nagradne igre in se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da udeleženec nagradne igre pozna in se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.
3.2 Da bi sodeloval v nagradni igri, mora udeleženec nagradne igre:
a) »všečkati« facebook stran i-Računi (https://www.facebook.com/iracuni/?ref=ts&fref=ts),
b) v komentar označiti osebo, s katero bi izkoristili nagrado,
c) ter zapisati razlog, zakaj si ravno on zasluži nagrado oz. kako bi izkoristil oddih.
3.3 Udeleženec v nagradni igri se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter daje izvajalcu nagradne igre dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
3.4 Po zaključku nagradne igre bo podeljen 1 bon za 2 osebi, ki omogoča koriščenje dveh nočitev s polpenzionom za dve osebi, in sicer v kateremkoli kompleksu Sava Hotels & Resorts.
3.5 Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih elektronskih naslovov ali drugih osebnih podatkov, jo lahko izvajalec nagradne igre nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradne igre.
3.6 Vsi udeleženci nagradne igre, ki sodelujejo v nagradni igri po pogojih iz točke 3.2, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 6. 5. 2016. Nagradni žreb bo izvedel izvajalec nagradne igre tako, da bo med vsemi sodelujočimi naključno izžrebal enega nagrajenca nagradne igre. Žrebu po prisostvovala 3-članska žirija, sestavljena iz zaposlenih pri izvajalcu nagradne igre. Nagrajenci bodo s strani izvajalca nagradne igre o rezultatih žrebanja obveščeni preko zasebnega sporočila na facebook strani najpozneje v roku 8 dni po žrebanju.

4. NAGRADI SKLAD
4.1 Nagrade podarja organizator nagradne igre Genis d.o.o., Likozarjeva 1 A, 4000 Kranj, Slovenija.
4.2 Nagrada je paket 2 nočitev s polpenzionom za 2 osebi v Sava Hotels & Resorts v izbranem kompleksu nagrajenca.
Nagrajenci morajo nagrado izkoristiti v 1 letu od obvestila o nagradi.
4.3 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
4.4 Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

5. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCA
5.1 Nagrajenec mora pred prejemom nagrade izvajalcu nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka). Nagrajenec se obvezuje izvajalcu sporočiti svojo davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če se pisno odzove v roku 21 dni od prejema obvestila organizatorja in javi vse podatke, potrebne za prevzem nagrade. Če organizator v navedenem času nagrajenčevega odgovora ne prejme, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.
5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.
5.3 Vsak udeleženec nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja v primeru, da prejme nagrado, javno objavijo (na spletu ali v nespletnih medijih). Prav tako dovoli objavo morebitnega foto in video materiala, ki bi nastal v času prejema oziroma koriščenja nagrade. Ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca ter morebiten foto in video material s prejema in koriščenja nagrade lahko ostanejo javno objavljeni tudi po končanju koriščenja nagrade oz. tudi, če se udeleženec nagradne igre odloči svoje sodelovanje v nagradni igri preklicati.
5.4 Vsak udeleženec nagradne igre se strinja, da na organizatorja nagradne igre prenese vse materialne avtorske pravice za pripravo morebitnega foto in video materiala, ki je nastal v času njegovega prevzema ali koriščenja nagrade. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator nagradne igre pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do foto in video materiala. Organizator nagradne igre pridobi tudi univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugim, pridobljenim v času predaje in koriščenja nagrade brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje foto in/ali video materiala, kot določi organizator nagradne igre po lastni presoji.
5.5 Nagrade bo predal organizator nagradne igre po predhodnem dogovoru z nagrajencem (osebno ali po pošti).
5.6 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je udeleženec nagradne igre sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, nagrajenec ne prevzame nagrade v 21 delovnih dneh po poslanem obvestilu o nagradi s strani izvajalca nagradne igre.

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
6.1 Nagrajenec nagradne igre dovoljuje javno objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja.
6.2 S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Organizator bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:  izvedba nagradne igre;  komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti;  objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri;  pošiljanja e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih, predvidoma 1 krat tedensko;  občasno pošiljanje navadne pošte z vsebino iz prejšnje alineje. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci nagradne igre pošljejo na info@i-racuni.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca nagradne igre.
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

8. SPREMEMBE
8.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
Kranj, 13. 4. 2016

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.