PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Genisova uspešna predstavitev na Agenda OpenCon 2022

10 oktobra, 2022

Strokovni dogodek OpenCon 2022, organiziran s strani podjetja Agenda d.o.o.,  nam je ponudil priložonst uspešno predstaviti svoje izkušnje na področju  razvoja inovativne oblačne platforme za upravljanje z dokumenti Business Budy.

Genisova strokovnjaka Andrej Škufca in Janko Božič sta na primeru storitve Business Buddy predstavila dobro prakso agilnega razvoja domorodnih oblačnih aplikacij. Storitev programske opreme v oblaku Business Buddy rešuje izzive vedno večje količine dokumentov in podatkov na vhodih v poslovne procese. Storitev izvaja zajem, pametno prepoznavo in analizo dokumentov in podatkov ter njihovo pripravo in dostavo do ustreznih informacijskih rešitev.

Ker gre za storitev programske opreme v oblaku, ki je zgrajena z domorodnimi oblačnimi tehnologijami in mikro storitvami, so v Genisu vzpostavili pristope agilnega razvoja po najboljših praksah DevOps.

Vodenje celotnega razvojnega procesa, od arhitekturne zasnove do programske kode in prenosa v testno oziroma produkcijsko okolje ter obvladovanja novih različic so podprli z osrednjo DevOps-platformo, GitLab.

Predstavitev

TUKAJ

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.