PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Genis z nenehnim razvojem inovativnih informacijskih rešitev sledi zahtevam digitalizacije

2 februarja, 2017

Podjetje Genis je z novimi programskimi izdelki ter izboljšavami potrdil, da aktivno oblikuje tržišče informacijskih rešitev za digitalno poslovanje.

Digitalizacija narekuje popolnoma nove poslovno-informacijske pristope. V podjetju Genis so glede na trende in probleme podjetij izdelali pet novih informacijskih rešitev. Te so kupcem, ki želijo digitalizirati svoje poslovanje na voljo bodisi kot popolnoma neodvisni poslovni programi bodisi kot dopolnitev Genisovih rešitev, ki jih že uporabljajo. Nove rešitve odlikuje visoka stopnja poenostavitve, povezanosti in avtomatizacije postopkov, ki so ključni za učinkovito digitalizacijo. Glede na produktne usmeritve in v sodelovanju z uporabniki so izvedli tudi več kot 50 večjih in manjših izboljšav v različnih informacijskih rešitvah, dokumentnih modulih in storitvah.

»V Genisu smo preteklo leto dodobra uresničevali naše temeljno vodilo. Ustvarjali smo informacijske rešitve z uporabo najboljše prakse v organizaciji, procesih in tehnologiji,« je povedal Janko Štefančič, direktor Genisa.

Dandanašnji digitalizacijski projekti v podjetjih potrjujejo pravilnost Genisovega dolgoletnega pristopa. Podjetje je namreč osredotočeno na reševanje izzivov podjetij pri izboljšavah poslovanja. Te izzive rešuje z dovršenimi procesno-dokumentnimi aplikacijami in storitvami, ki poenostavljajo in avtomatizirajo poslovanje. Pri razvoju inovativnih rešitev za digitalno poslovanje se naslanjajo na več kot 20 letne izkušnje pri uvajanju poslovnih izboljšav.

Pet novih informacijskih rešitev

e-Računi® OS: Genisove najboljše prakse digitalnega poslovanja pri nabavi so dobile še odprtokodno izpeljanko. Podjetja in ustanove, ki stavijo na učinkovitost, zanesljivost, zmogljivost in varnost informacijskih okolij lahko sedaj nabavno pisarno, ki jo sestavljajo rešitve e-Računi®, e-Pisarna® in e-Pogodbe postavijo v informacijsko okolje linux. Rešitev uporablja standardne odprtokodne tehnologije za spletne aplikacije JBoss in PostGreSQL.

i-Računi SP: Vedno več podjetij spoznava koristi in prednosti izdaje elektronskih računov, vendar za to velikokrat nimajo ustreznih rešitev znotraj obstoječih obračunskih aplikacij ali sistemov ERP. Nova rešitev i-Računi SP, ki deluje v okolju Microsoft SharePoint, omogoča digitalno izvedbo celotnega postopka od zajema računov iz obračunskega sistema do potrjevanja, distribucije in hrambe elektronskih računov. Podprti so različni scenariji izstavljanja elektronskih računov glede na izvorne sisteme na vhodni strani ter na izhodni strani glede na načine prejemanja eračunov pri kupcih.

e-Ukrepi: Zrele organizacije stalno optimizirajo poslovanje v iskanju novih potencialov za ustvarjanje dodane vrednosti in konkurenčnosti. Z e-Ukrepi smo podjetjem omogočili, da digitalizirajo ukrepanje in reševanje problemov na vseh poslovnih področjih, kar obsega zajemanje napak in anomalij, načrtovanje in delegiranje aktivnosti ter poročanje o izvedbi in učinkih. e-Ukrepi učinkovito dopolnjujejo naslednje vodstveno-organizacijske rešitve: e-Seje in e-Sestanki ter e-OrgDok .

e-Posli: Poslovna uspešnost je neposredno odvisna od učinkovitosti nabave in prodaje. Z e-Posli smo podjetjem olajšali obvladovanje dobičkonosnosti prek izboljšanja vodenja prodajne in nabavne dokumentacije ter aktivnosti pri sklepanju poslov. Nova rešitev na enem mestu ponuja obvladovanje kontaktov, interakcij, dokumentov in aktivnosti vse od pridobivanja priložnosti do potrditve ponudb oziroma povpraševanj. V nadaljevanju procesa rešitev omogoča spremljanje prodajnega ali nabavnega projekta z vidika stroškov, aktivnosti in dokumentacije ter s tem izboljšanje razlike v ceni oziroma boljšega obvladovanja proračuna.

eSLOG: Popolnoma na novo zgrajen modul za sprejem elektronskih računov
e-Računi eSLOG omogoča avtomatizacijo zajema podatkov iz strukturiranih in nestrukturiranih datotek, kot so datoteke xml in pdf. Hkrati omogoča digitalno izvedbo različnih postopkov obdelave prejetih e-računov in prilog, od žigosanja in pošiljanja povratnic do opremljanja s podatki in usmerjanja v digitalni likvidacijski proces. Modul se uporablja kot enega od vhodov v proces potrjevanja računov znotraj informacijske rešitve e-Računi®, služi pa lahko tudi kot vhod za poslovne informacijske sisteme.

Pomembnejše novosti in izboljšave

Prenovljen uporabniški vmesnik: celoten dokumentni sistem eGenDoc je dobil novo, sodobnejšo preobleko in poenoten uporabniški vmesnik, ki omogoča prilagajanje pregledov po želji posameznega uporabnika.

SharePoint 2013: zaradi Microsoftove ukinitve podpore za različico SharePoint 2010 smo celoten dokumentni sistem e-GenDoc smo prenesli na okolje Microsoft SharePoint 2013. S tem smo za prihodnja leta uporabnikom omogočili varno in zanesljivo delovanje dokumentnega sistema brez dodatnih naložb v aplikativno strežniško programsko opremo.

e-Računi® SP:
Vdelan pregledovalnik dokumenta račun: e-Računi na platformi Microsoft SharePoint se lahko pohvalijo z vdelanim pregledovalnikom dokumentov prejetih računov, ki omogoča hkratno pregledovanje slike računa in metapodatkov ter obdelavo dokumenta. Uporabnik lahko enostavno lista po večstranskih dokumentih ter povečuje/zmanjšuje pogled.
Priprava plačilnih nalogov: proces likvidacije računov znotraj rešitve e-Računi® smo razširili še s pripravo plačilnih nalogov. Ta zmožnost omogoča uporabnikom, kot so vodje financ, kontrolorji, direktorji in revizorji, da imajo na enem mestu popoln nadzor nad plačili, knjižbami, razporejanjem stroškov, odobravanjem računov ter finančno-nabavno dokumentacijo. Poleg tega poenostavlja načrtovanje in pripravo plačilnih nalogov ter zagotavlja revizijsko sledljivost celotnega procesa obravnave prejetih računov. Organizacije pridobijo pregled nad prejetimi računi v vseh fazah procesa, od zajema, potrjevanja in knjiženja računov, do načrtovanja in priprave samih plačil.
Lasten integracijski vmesnik za SAP: razvili smo lasten integracijski vmesnik (BAPI) za črpanje podatkov in šifrantov ter prenos podatkov z računa, razdelitev in knjižb v poslovni informacijski sistem SAP. S tem vmesnikom smo SAP-uporabnikom zagotovili hitrejšo in cenejšo uvedbo dokumentnega sistema, povezanega z njihovim temeljnim poslovnim informacijskim sistemom.

e-Računi® WAS/OS:
Nov integracijski modul: novi modul za integracijo poenostavlja povezovanje dokumentnega sistema s podatki in dokumenti iz sistemov ERP ali specifičnih aplikacij za operativno in finančno-računovodsko obvladovanje poslovanja.
Nabavne mape: vodenje in povezovanje celotne dokumentacije na ravni posameznega nabavnega posla (pogodbe, naročilnice, računi, prevzemnice, dobavnice …) s prikazovanjem drevesa dokumentov.
Mednarodnost: mednarodnim podjetjem in poslovnim skupinam smo omogočili poenotenje dokumentnega sistema za poslovanje na tujih trgih z jezikovno in zakonsko lokalizacijo.

i-Posli:
Večstransko digitalno podpisovanje pogodb v skladu z uredbo eIDAS o storitvah zaupanja: v sklopu storitve za vodenje poslovanja z dobavitelji in kupci i-Posli smo ponudili še storitev večstranskega podpisovanja pogodb. Digitalno podpisovanje nadgrajuje zaokrožen elektronskih proces priprave in usklajevanja dokumentov, ki se v celoti izvaja v varnem spletnem okolju. Storitev se lahko uporabi tudi za podpisovanje drugih poslovnih dokumentov, vključno z naročilnicami, računi, pravnimi pogodbami … Storitev je usklajena z uredbo eIDAS ter omogoča uporabo digitalnih identitet in certifikatov v oblaku.
Deljenje prodajnih ponudb z več kupci naenkrat: možnost deljenja dokumentov z več partnerji hkrati, na primer pri nabavnem povpraševanju, smo razširili še na ponudbe. Tako lahko prek i-Poslov pošljete prilagojeno ponudbo več potencialnim strankam in na enem mestu izvajate individualne diskusije s temi strankami.
Novi dokumentni tipi: poleg standardnih dokumentnih tipov, kot so povpraševanje, ponudba, pogodba ter naročilo, je možno voditi tudi dobavnice ter druge prodajane oziroma nabavne dokumente.

i-Računi:
Davčno potrjevanje računov: podprli smo fiskalizacijo gotovinskih računov ter tako na enem mestu omogočili izdajo vseh vrst računov, ki nastopajo pri poslovanju s podjetji, proračunskimi uporabniki ter potrošniki.
Lokalno arhiviranje dokumentov: uporabnikom spletne storitve i-Računi smo omogočili, da lahko dokumente in podatke, shranjene v oblaku kadarkoli prenesejo in shranijo lokalno. Postopke se izvede enostavno, samo z enim klikom.

Manjših izboljšav in dopolnitev, ki so bile namenjene predvsem izpolnjevanju posebnih zahtev uporabnikov, so bili deležni naslednji moduli dokumentnega sistema eGenDoc: e-PotniNalogi, e-Pisarna, e-Pogodbe, e-TehDok, e-OrgDok, e-Seje in e-Podpora.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.