PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

Genis uskladil poslovanje z zahtevami standarda ISO 9001:2015

7 julija, 2017

Podjetje Genis, eno vodilnih ponudnikov informacijskih rešitev za digitalno poslovanje podjetij in državnih uprav, je uspešno izvedlo obnovitev certifikata za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. Poleg tega je izvedlo tudi prehod na najnovejšo izdajo standarda ISO 9001:2015. Podjetje je s certifikacijo po najnovejšem standardu potrdilo skladnost z novimi zahtevami, ki največ poudarka dajejo obvladovanju procesnih tveganj in s tem povezanih priložnosti. Izdelane so povsem nove ocene tveganj tako na nivoju procesov kot tudi sredstev in virov, ki omogočajo izvajati te procese. Certifikacija po standardu ISO 9001:2015 izkazuje kakovost Genisovih procesov od poslovno-vodstvenih funkcij do razvoja informacijskih rešitev. Podjetje Genis ima sicer integrirani sistem vodenja, ki združuje standard za vodenje kakovosti ISO 9001 in standard za varovanje informacij ISO 27001. Podjetje s tem potrjuje, da ima poleg tehnoloških tudi najvišje poslovne kompetence, s čimer predstavlja dolgoročno zanesljivega partnerja za digitalizacijo poslovanja.

»Podjetje Genis že drugo desetletje obvladuje kakovost poslovanja po zahtevah standarda ISO 9001. Izpolnjevanje zahtev zadnje izdaje ISO 9001:2015 pomeni predvsem to, da podjetje sledi sodobnim poslovnim trendom in tržnim zahtevam. S tem zagotavlja dolgoročno partnerstvo ob maksimalni kakovosti informacijskih rešitev in storitev ter ostalih podpornih procesov,« je dejal Janko Štefančič, direktor Genisa.

Genis je eno redkih informacijskih podjetij v regiji, ki poleg obvladovanja kakovosti poslovanja obvladuje tudi tveganja na področju varovanja informacij in sicer prek certifikata za sistem upravljanja informacijske varnosti ISO 27001:2013.

»Izkušnje pri vodenju poslovanja ter izvajanju osnovne dejavnosti v skladu s standardi uspešno prenašamo tudi v naše informacijske rešitve, ki so tako idealne za okolja, kjer si želijo več urejenosti in standardizacije. Poleg tega podjetjem nudimo tudi širok portfelj informacijskih rešitev, s katerimi podprejo zahteve, ki jih izpostavlja novi ISO 9001, od procesnega pristopa, voditeljstva ter obvladovanja tveganj in priložnosti do podpore, ocenjevanja uspešnosti in izboljšav,« je še povedal Štefančič.

Genisove rešitve za podporo sistemu vodenja obsegajo informacijske rešitve e-OrgDok za upravljanje dokumentacije, procesov in presoj, e-Seje za vodenje na ravni uprav in nadzornih svetov, e-Sestanki za vodenje in sodelovanje na ravni oddelkov, e-Ukrepi za vodenje korektivnih ukrepov in izboljšav, e-Podpora za spremljanje podpornih storitev ter e-OrgShema za obvladovanje postopkov in kompetenc.

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.