Lastni razvoj rešitve i-Prodajalec

V sodelovanju s prodajno procesnimi strokovnjaki smo razvili rešitev za pripravo, izvajanje in spremljanje prodaje na terenu.

Izziv

V današnjem času prodajne ekipe rabijo učinkovita orodja in si želijo čim manj administracije. Povezali smo se s strokovnjaki za bančni prodajni proces in želeli nasloviti izzive, ki zadeavjo prodajo, ki so enostavna priprava in izvedba prodajnih sestankov, avtomatizirani postopki, pohitritev administracije, stalna razpoložljivost ne glede na čas in kraj, manjše število napak in boljši pregled ter prilagoditev postopkov skozi eno rešitev.  

Rešitev

Nastal je načrt za razvoj generalne prodajno mobilne rešitve, ki deluje tako na računalnikih kot tudi na mobilnih napravah ter vsebuje pripravo krogotoka za posamezne organizacije, tako da imao sami kontrolo nad svojim procesom, ga lahko sami urejajo in preko tega dobijo prilagodljivo digitalno orodje za prodajo. Sestavljen je iz treh predvidenih modulov kot so priprava na sestanek (kjer so opredeljene smernice ali navodila za izvedbo sestankov, cilji, zgodovina osebe ali organizacije ter kratki predlogi kako se na sestanek učinkovito pripraviti), izvedba prodajnega sestanka (predstavitev za stranko, njihove potrebe, možna ponudba ter pregled zapisnika) in končni zaključek sestanka (priporočila za naprej, naloge ter nadzor). Zaradi svoje univerzalnosti se iz rešitve pripravijo različne vrste kot je i-Bankir za bančni sektor ter i-Vzdržvalec za potrebe vzdrževanja.

Tehnologija

Dobre prakse