PROJEKT SmartIM

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva«.

e-Seje

Rešitev za poenostavitev postopkov odločanja na najvišji ravni v podjetjih in javnih ustanovah.

Rešitev e-Seje omogoča pripravo seje, zbiranje in oblikovanje točk dnevnega reda s pripadajočim gradivom / dokumentacijo, pripravo zapisnika ter samodejno pripravo / prenos sklepov, iz katerih se ustvarijo naloge.

Uporabniki

Glavni uporabniki rešitve e-Seje so v fazi priprave odgovorni za pripravo, objavo in spremljanje sej ter sodelujoči pri pripravi vsebin točk dnevnega reda seje. V fazi izvedbe seje pa je rešitev namenjena vsem sodelujočim na seji, ki lahko na enostaven način pregledujejo gradivo, spremljajo izvedbo sklepov / nalog. Uporabniki rešitve e-Seje so lahko tudi zunanji sodelavci.

Glavne funkcionalnosti

Podpora celotnemu postopku obvladovanja sej

Rešitev omogoča digitalizacijo celotnega postopka: od priprave vsebine ter organizacije in sklica seje do priprave zapisnika in določanja sklepov / nalog.

Več

Enostavnejši dostop do informacij za odločanje

Udeleženci seje pridobijo v elektronski obliki vnaprej vse potrebne informacije in dokumente, za lažjo pripravo na razpravo in odločanje.

Več

Obravnavanje točk dnevnega reda

Rešitev e-Seje omogoča enostavno dodajanje v naprej pripravljenih ali odloženih točk dnevnega reda na eno od prihodnjih sej.

Več

Vodenje zapisnikov in spremljanje izvajanja sklepov

Rešitev zmanjša porabo časa za izdelavo zapisnikov, saj se ti samodejno generirajo na osnovi splošnih informacij o seji, točk dnevnega reda in sprejetih sklepov. Prek e-Sej imajo odločevalci popoln vpogled v izvajanje potrjenih sklepov, vedno in povsod, brez posrednikov.

Več

Najvišja raven zaupanja

Uporabniki do vsebine v e-Sejah dostopajo v skladu s pooblastili in odgovornostmi, opredeljenimi v krovni organizacijski shemi.

Več

Enostavno in varno tudi oddaljeno

Rešitev e-Seje lahko pripravljavci in udeleženci uporabljajo tudi preko mobilnih naprav, kjer lahko varno in urejeno dostopajo do dokumentacije seje ter spremljajo realizacijo sklepov.

Več

Integracije z zalednimi sistemi

Enovit poslovni ekosistem

Integracija z zalednimi sistemi zajema črpanje informacij o zaposlenih preko različnih načinov (AD, LDAP, prvotno črpanje iz kadrovske evidence), ki omogoča varno delovanje ter SSO (Single-Sign-On).

Reference

Povezane informacijske rešitve e-GenDoc

Prijavite se na novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju na področjih delovanja podjetja, o načrtovanih aktivnostih ter dogodkih.