Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
e-Naročila
Prednosti
Zmožnosti
Osnove delovanja
Tehnične zahteve
Več informacij
Centralno naročanje
Informacijska rešitev e-Naročila za elektronsko vodenje naročil dobaviteljem s poenostavljenimi in avtomatiziranimi postopki ter elektronsko dokumentacijo podjetjem omogočajo zmanjšanje administrativnih opravil in izboljšanje dela nabavne službe.

Zajem nabavnih potreb


e-Naročila se uporabljajo pri samem nastanku nabavnih potreb. Zaposlenim omogočajo enostaven vnos zahtevkov za nabavo blaga in storitev, ki jih potrebujejo pri izvajanju svoje dejavnosti. Zahtevki  se po odobritvi nadrejenih posredujejo nabavnikom, ki so zadolženi za pripravo naročil za določena poslovna področja oziroma vrsto stroška.

Izdelava naročila


Za odobrene zahtevke nabavniki izdelajo naročila. Pri tem so jim v pomoč elektronske pogodbe, zgodovina naročil ter različne informacije in dokumenti v elektronski obliki – komunikacija z dobavitelji, ponudbe,… Pripravljena naročila glede na organizacijska pravila pošiljajo v odobravanje odgovornim osebam. Iz odobrenih naročil se samodejno kreira dokument naročilo dobavitelju, ki se ga lahko pošlje  elektronsko (e-pošta, e-izmenjava, faks) ali po navadni pošti. Sistem nabavnikom omogoča tudi zaključevanje naročil, v povezavi z  ostalo nabavno dokumentacijo (dobavnice, prevzemnice, prejeti računi,…).

Nadzor nad naročanjem in stroški


e-Naročila podpirajo elektronsko in sledljivo izvedbo celotnega procesa izdelave naročil, ki je usklajena z organizacijskimi pravili. Kontrolerjem, revizorjem, nabavi in odgovornim za posamezna stroškovna mesta oziroma stroškovne nosilce so na voljo vnaprej pripravljeni pregledi ter vpogled v celotno zgodovino posameznega naročila. Poleg tega si lahko uporabniki sami izdelujejo preglede po meri ter analizirajo stroške po različnih kriterijih in v globino, od stroškovnega mesta do nabavnega zahtevka. To omogoča hitro odkrivanje napak pri naročanju in zmanjšuje kršitve poslovnih pravil. Hkrati vzpostavlja nadzor nad realizacijo stroškov že ob zajemu nabavnih potreb, namesto nadzora stroškov, ki temelji na podatkih o knjiženih računih – ko je blago že dostavljeno oziroma storitev že izvedena.

Povezan nabavni proces


e-Naročila so samostojen programski modul, ki skupaj s programskima moduloma e-Računi in e-Pogodbe tvori celovito podporo za e-poslovanje v nabavnem procesu. Ta povezana rešitev se izkaže v procesu potrjevanja prejetih računov, kjer potrjevalcem oziroma pregledovalcem računov ter finančno-računovodski službi omogoča takojšen vpogled v osnovo za račun. Po drugi strani nabavi in podpisnikom pogodb in pravni službi zagotavlja uresničevanje obligacijskih razmerij ter posledično kakovostne odnose z dobavitelji.
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
e-Računi®
Tehnologije
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke