Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
e-Pogodbe
Prednosti
Zmožnosti
Osnove delovanja
Tehnične zahteve
Več informacij
Nadzor nad poslovanjem z dobavitelji in kupci
Podjetja in javne ustanove priskrbijo osrednjim elektronskim registrom pogodb točne informacije o poslih in obveznostih dobaviteljev, ki izhajajo iz pogodb, ter povečajo varnost pomembnih poslovnih informacij.

Pregledno poslovanje

Informacijska rešitev e-Pogodbe zagotavlja transparentnost poslovanja ter nadzor nad ključnimi poslovnimi dokumenti. Vsaka pogodba vsebuje natančne opisne podatke oziroma informacije, ki omogočajo upravljanje s pogodbami, iskanje ter povezovanje z drugimi aplikacijami, na primer e-Računi, ter pregled nad odgovornimi osebami za posamezno pogodbo.

Poleg pregleda  prejetih računov, je možen tudi pregled naročilnic, ki so bile izdane na osnovi pogodb. V primeru, da je uporabnik zavezanec v postopku javnega naročanja, pa e-Pogodbe vsebujejo e-informacije iz aplikacij za vodenje javnih naročil (e-Naročila) ter investicijskih projektov e-Investicije.

Nadzor nad črpanjem pogodb

Prek povezave z informacijsko rešitvijo e-Računi, ki je namenjena vodenju prejetih računov dobaviteljev, se vzpostavi pregled nad pravilnostjo pogodbe ter zagotovi samodejna opozorila v primeru izčrpanja pogodbeno določenih finančnih sredstev. V tem sklopu je omogočen tudi pregled nad kumulativno vrednostjo računov, prikaz preostale vrednosti iz pogodb ter izkoriščenost pogodb v procentih.

Informacijska rešitev e-Pogodbe poenostavlja vodenje aneksov k pogodbam, saj je možno tudi posamezen aneks povezati s prejetimi oziroma izdanimi računi in tako zagotoviti nadzor nad koriščenjem tistih finančnih sredstev, ki niso predmet osnovne pogodbe.

Povečanje produktivnosti

Informacijska rešitev e-Pogodbe predstavlja elektronsko evidenco celotne pogodbene dokumentacije. Uporabnikom omogoča hiter dostop do pogodb, aneksov, prilog in drugih povezanih dokumentov.  Pri vnosu pogodbe v sistem se poleg doda skeniran dokument pogodbe ter morebitne priloge, ki jih pogodba vsebuje (aneksi, dopolnitve), kar omogoča odgovornim enostaven pregled pogodb ter popolnost informacij. Uporaba osrednje shranjenih elektronskih kopij pogodbene dokumentacije odpravlja kroženje papirnih originalov, ki lahko vodi do napačnega skrbnika, zamud ali celo izgube.

Zmanjšanje poslovnih tveganj

Z uporabo informacijske rešitve e-Pogodbe organizacije izboljšajo splošno varnost poslovne dokumentacije ter zmanjšajo tveganja odliva pomembnih poslovnih informacij.

Ker se vse originalne pogodbe in povezana dokumentacija nahajajo v arhivu, v osrednjem dokumentnem sistemu pa le elektronske kopije, se odpravi možnosti izgube ali poškodovanja dokumentov. Za vse dokumente se vodi revizijska sled uporabe in sprememb, kar odpravlja možnost nepooblaščenega spreminjanja podatkov ali drugih zlorab.

Uporabniki do shranjene dokumentacije dostopajo v skladu z varnostno shemo, ki povzema organizacijska pravila na osnovi sistematizacije mest v kadrovskem sistemu, aktivnem imeniku ali kakšni drugi aplikaciji za obvladovanje odgovornosti in uporabniških pravic zaposlenih.

Varnostna shema v informacijski rešitvi e-Pogodbe predvideva več ravni uporabe:
  • Pripravljalec - Vnos podatkov o pogodbi
  • Podpisnik – podpisuje pogodbe in dostopa do pogodb, dodeljenih določeni skupin (na dokumentu naveden kot podpisnik)
  • Pregledovalec - dostopa do pogodb, dodeljenih določeni skupini (na dokumentu ni naveden kot podpisnik)
  • Skrbnik – podpisuje pogodbe in dostopa do pogodb, kjer je na dokumentu naveden kot skrbnik - Podpisuje pogodbe  (na dokumentu naveden kot skrbnik)
  • Tehnični skrbnik - dostopa do pogodb, kjer je na dokumentu naveden kot tehnični skrbnik (na dokumentu ni naveden kot podpisnik)
  • Računovodja - dostopa do registra pogodb zaradi povezovanja prejetih računov dobaviteljev s pogodbami
  • Splošni pregledovalec – ima vpogled v vse pogodbe ne glede na  nastavitev skupine   pogodbe

Sistem omogoča tudi posebne omejitve, kot so:
  • Omejitev vpogleda v sliko pogodbe. Oseba, ki je na pogodbi navedena kot podpisnik, lahko s posebno akcijo izvede omejitev vpogleda v pogodbo drugim uporabnikom.
  • Pregledovanje pogodb pri podpisovanju prejetih računov dobaviteljev v rešitvi e-Računi. Zagotavlja pregled slike pogodbe ali samo podatkov o pogodbi, ki so povezani s prejetim računom,
  • pregled seznama računov na pogodbi  in vpogled v posamezen račun v skladu s pooblastili.
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke