Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
e-Pisarna®
Prednosti
Zmožnosti
Osnove delovanja
Tehnične zahteve
Več informacij

 e-Pisarna brošura
 e-Gen prakse
Celovito obvladovanje poslovne korespondence
Informacijska rešitev e-Pisarna je zbirka sodobnih tehnologij in izpopolnjenih poslovnih praks za učinkovito obvladovanje poslovne dokumentacije in skupinsko delo. Vzpostavite avtomatske krogotoke prejete, oddane in interne pošte - v skladu s poslovnimi pravili in strategijami. Zagotovite si organiziran in standardiziran način delovanja ter nadzorujte izvajanje poslovnih procesov in delovnih nalog.

Obvladovanje poslovnih dokumentov

e-Pisarna  ponuja celovite zmožnosti za upravljanje s prejeto poslovno dokumentacijo in krogotoki dokumentov:
 • skeniranje papirnih dokumentov,
 • standardna klasifikacija prejete, oddane in interne pošte,
 • nadzorovano kroženje informacij po podjetju,
 • vodenje elektronskih map zadev z vsemi povezanimi dokumenti,
 • pregled nad aktivnostmi uporabnikov,
 • dodeljevanje zadev odgovornim sodelavcem in spremljanje njihovega reševanja,
 • sistemsko overjanje uporabnikov,
 • obvladovanje uporabniških pravic in pooblastil,
 • zaupnost in varnost podatkov,
 • preglednost in hiter dostop do izvirnika dokumenta,
 • revizijska sledljivost z zapisi vseh sprememb in dostopov do posameznih dokumentov,
 • elektronski podpis
 • vgrajene zmožnosti za distribucijo dokumentov in informacij (e-pošta, SMS, takojšnje sporočanje),
 • elektronsko arhiviranje dokumentov.

Povečevanje učinkovitosti pri izvajanju administrativnih opravil

e-Pisarna pospešuje rokovanje s prejeto in oddano pošto ter z internimi dokumenti. Rešitev bistveno skrajša čas od prejema pošte do prejema informacije na delovnem mestu. Omogoča hiter vnos informacij in samodejno proženje posameznih aktivnosti znotraj poslovnih procesov na osnovi vgrajenih pravil in postopkov. e-Pisarna zagotavlja učinkovito zajemanje in zbiranje dokumentov v elektronskih mapah z delovnimi nalogi, kar pospeši in olajša pregledovanje dokumentov in nadzor nad njimi. Uporaba e-Pisarne v poslovanje neposredno vnaša naslednje prednosti:
 • standardna ureditev glede na tip dokumentacije,
 • elektronska komunikacija nadomesti papirno,
 • enoten dostop in popolna preglednost poslovnih vsebin,
 • varnost informacij in elektronski arhiv dokumentarnega gradiva.

Rešitev je skladna z zahtevami standardov ISO, zato pomaga pri hitrejši vpeljavi omenjenih standardov v organizacijo. Večjo preglednost in učinkovitost dela dosežete s pripravo dokumentov v obliki standardnih obrazcev. e-Pisarno je mogoče ob tem tudi hitro prilagoditi posebnostim poslovanja, predvsem v zakonsko urejenih poslovnih okoljih. Dokumente se  lahko vključi v mape iz drugih Genisovih informacijskih rešitev, kot je e-Računi, s čimer se doseže najvišjo stopnjo avtomatizacije poslovnih procesov.

Transparetna porazdelitev odgovornosti

e-Pisarna omogoča, da na podlagi zbranih dokumentov vzpostavite temeljno evidenco reševanja zadev. Zadeve so vključno s pripadajočo dokumentacijo zbrane v elektronski mapi zadev. e-Pisarna dopušča enostavno dodeljevanje nalog zaposlenim v skladu z njihovo vlogo v poslovnem procesu, kar povečuje hitrost dela in zaupnost informacij.

 • Dodelitev zadev v reševanje z določitvijo rokov in odgovornih ljudi
 • Pregled nad reševanjem zadev po različnih merilih
 • Pregled dokumentov in vključevanje novih v zadeve
 • Odlaganje v rokovnik
 • Odlaganje v zbirko rešenih zadev

Dostop do posameznih dokumentov je varovan z varnostno shemo, v okviru katere so določene pravice pregledovanja in podpisovanja. Pod dokument se zapisuje zgodovina vseh sprememb, zato je revizijsko sledljiv. Pravno veljavnost mu zagotavlja elektronsko podpisovanje.

Aktualno
Genis nabavne mape

Izboljšanje likvidnosti in povečevanje učinkovitosti pri poslovanju z dobavitelji.
več

Informacijske rešitve
e-Naročila
e-Panel
e-Računi®
Tehnologije
Microsoft Certified Partner
Oracle Gold Partner
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke