Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
e-Pisarna®
Prednosti
Zmožnosti
Osnove delovanja
Tehnične zahteve
Več informacij

 e-Pisarna brošura
 e-Gen prakse
Avtomatizacija vhodne pošte
e-Pisarna je inovativna informacijska rešitev za sledenje poslovni komunikaciji, ne glede na velikost podjetja in organizacijsko ureditev. Kot sodobna rešitev za obvladovanje poslovne korespondence nadgrajuje sistem za vnos in vodenje informacij o komunikaciji z zmogljivim sistemom za obvladovanje dokumentacije. Zaposlenim v vložišču omogoča učinkovito delo, oddelčnim pisarnam pa hiter dostop do vseh podatkov in informacij, povezanih z njihovimi nalogami.

Hitro vnašanje podatkov v vložišču

Za vnos dokumentov v e-Pisarno skrbijo pooblaščeni uporabniki, ki običajno delajo v vložišču. e-Pisarna podpira celovit zajem poslovne dokumentacije, od prejete pošte do elektronske pošte in faks sporočil. Vso papirno dokumentacijo uporabniki najprej skenirajo, nato pa vnesejo še podrobne evidenčne podatke. Digitaliziran dokument se po vnosu metapodatkov trajno shrani v elektronski arhiv.

Sledljivi delovni postopki

e-Pisarna podpira evidentiranje prejetih, oddanih in internih dokumentov po standardnih postopkih in obrazcih glede na vsebino in tip dokumenta. Klasifikacija zadev, o katerih je treba voditi evidenco, se za posamezno organizacijo določi interno. Ob namestitvi se lahko postopke prilagodi obstoječim poslovnim pravilom in procesom ali pa se uporabi standardno klasifikacijo, ki hkrati predstavlja najboljšo prakso. Tako je za vsako vrsto dokumenta mogoče natančno opredeliti, kaj se bo z njim dogajalo in kdo ga bo uporabljal. e-Pisarna s tem omogoča samodejno razvrščanje dokumentacije v posamezne delovne postopke ali poslovne procese. Zunanji in interni dokumenti v elektronski mapi so evidentirani kronološko, zato je zagotovljen pregled nad zgodovino komunikacije. Dnevnik prejete in oddane pošte se ob tem generira samodejno z rednim vnašanjem poslovne komunikacije, kar zaposlenim omogoča pregled nad krogotokom dokumenta. To pomeni, da lahko pooblaščeni zaposleni vidijo celotno verigo dokumentacije in dogodkov v povezavi z določeno zadevo ali projektom.

Prehod na informacijsko vodeno delo

e-Pisarna zaposlenim predstavlja enovit informacijski delovni prostor. Zaposleni izvajajo svoje aktivnosti na elektronskih mapah in metapodatkih, pri čemer so jim na voljo kopije originalnih digitalnih dokumentov iz arhiva. Vsi dostopi in vse spremembe se beležijo ob originalni dokument, kar omogoča popolno revizijsko sledljivost vseh različic in uporabnikov dokumentov. Komunikacijska sredstva, kot je e-pošta ali sistem takojšnjega sporočanja, skrbijo za obveščanje o novih poslovnih dogodkih in sprožajo opomnike za izvedbo opravil v predvidenem času. Uporabnikom oziroma prejemnikom dokumentov v poslovnih procesih se lahko določi tudi namestnike, ki njihova opravila izvajajo v primeru odsotnosti.

 

Aktualno
Genis nabavne mape

Izboljšanje likvidnosti in povečevanje učinkovitosti pri poslovanju z dobavitelji.
več

Informacijske rešitve
e-Naročila
e-Panel
e-Računi®
Tehnologije
Microsoft Certified Partner
Oracle Gold Partner
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke